A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1988: 132 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-132


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret 1988 6. sz. 52-54.

Antal G. Gábor: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. Katolikus Szemle 1988 2. sz. 111-125.

Arday Lajos: Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről. Kossuth, Budapest 1988 76 l. + térkép. Bibliogr. 73-77.

Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988 265-303. (Medvetánc könyvek)

Baka András: Igazgatási hagyomány és a nemzetiségi kérdés. Jogtud. Közl. 1988 5. sz. 256-264.

Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. Bp. 1988 ELTE, 317-334. (Medvetánc könyvek)

Balla Gyula: Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 299-313.

Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. Magvető, Bp. 1988 71 l. (Gondolkodó magyarok)

Balogh István: A nemzetiségi kérdés történetéhez. A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Politika-Tudomány 1988 2. sz. 36-46.

Balogh Júlia: Észak-Erdély 1940-1944. História 1988 4. sz. 27-29.

Balogh Júlia: A román kormányzat iskolapolitikája Erdélyben 1918-1948. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 267-294.

Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből (1945-1946). Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Rácz István. Debrecen 1988 Csokonai K. 181-194.

Balogh Sándor: Az új Magyarország és a Magyarországi németek. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 138-154. ua. Somogy 1987. 5. sz. 86-91.

Barth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. Forrás 1988 6. sz. 61-69.

Bellér Béla: A hazai németség a reformkor, a polgári forradalom és az önkényuralom idején. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 53-73.

Bellér Béla: A magyarországi németek megítélése a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 147-171.

Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. História 1988 4. sz. 24-26.

Benda Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. Magyar Tudomány 1988 7-8. sz. 535-551.

Bibó István: Levele Szalai Pálhoz (1978). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 31-38. (Medvetánc könyvek)

Bognár Tibor: Nemzethűségi vizsgálat a Somogy megyei németek körében (1945-1946). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 19. köt. Kaposvár 1988 Somogyi ny., 309-328.

Borsi-Kálmán Béla: "Megközelítések. Néhány fogódzó a XVIII-XX. századi magyar-román "differendum" történetéhez." 1988 Jelenkor 11. sz. 1036-1040.

Botlik József: Egy kis város a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom 1919-1938 közötti történetéhez. Napjaink 1988 6. sz. 9-10.

Bruhács János: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE. 295-340.

Bruhács János: A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1988 JPTE, 175-251.

Csapody Miklós: Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio 1988 2. sz. 65-75.

Cseresznyés Ferenc: Megjegyzések a magyarországi német lakosság második világháború utáni kitelepítéséhez. (A Nemzethűség-vizsgáló Bizottságok működése 1945-1946-ban. ) (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenlebe Bp. 1988 Tankönyvk. 213-221.

Dávid Zoltán: A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyainak várható alakulása 2000-ig. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 13-35.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék