A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    p betű: 71 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 385-418.

*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

Ádám Antal: A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányi és törvényi szabályozás lehetőségeiről. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1987 JPTE, 1. köt. 5-57.

Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 449-458.

Bezerédy Győző: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 397-408.

Biró Péter: Egy Romániában élő magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendőből. Európai Napló I. Mi kelet-európaiak... Párizs 1979 Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Bruhács János: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE. 295-340.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 595-614. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Cseresznyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 637-714.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Européens. 155-158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 537-574.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétől a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 385-439.

Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben, nemzetiségi megoszlása 1945-ben. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 533-560. (Baranyai levéltári füzetek 15.)

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 515-534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949. Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 557-593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon (1949-1972). Baranyai helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 575-602.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 1. rész. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 715-772.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 2. rész. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny.489-543.

Gál Gyula: A dél-tiroli kérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 341-387. ua. Jogász Szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. M. Jogász Szövetség, Bp. 1989. 2. köt. 86-105.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser.Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985 JPTE. 19-23.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 463-513.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1983-84. Pécs 1984 513-547.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 392-439.

Herczeg Géza: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 389-433.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937). Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 575-602.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék