A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    n betű: 39 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzeti kérdés Kelet-Európában. Történelmi Szemle 1958 1-2. sz. 76-90.l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Németh László: A magyarságtudomány feladatai Németh László: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968 Magvető. 382-396.

Nagy Károly: ""Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepéről.) " Új Látóhatár 1970 3. sz. 239-247.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971 5. sz. 663-673.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973 11. sz. 1252-1258.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976 Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977 Akadémia. 385 l.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Nagy Ferdinánd: Kovászna megye - ma. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 175-183.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982 4-5. sz. 63-69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982 4. sz. 22-29.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbér rendezés előtt. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogyi ny. 367-391. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről. Kritika 1983 6. sz. 7-8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 65-71.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York 1984 Püski. 159 l.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985 4. sz. 5.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 58-67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettős nemzeti tudat. Itt-ott 1986 2. sz. 18-25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerződés. Társadalmi Szemle 1986 1. sz. 56-66.

Nagy Károly: A magyarságtudat őrszigetei. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 231-238.

Nagy Zsuzsa, L.: Ellenzéki nézetek a nemzetiségi kérdésről a Horthy-rendszerben. Társadalmi Szemle 1987 10. sz. 65-72.

Niederhauser Emil: Nemzetiségi politika Magyarországon a felszabadulás óta. Társadalmi Szemle 1987 11. sz. 62-69.

Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 419-434.

Nyíri Tamás: A budaörsi kitelepítésről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 172-180.

Nagy Boldizsár: Menekülők - menekültek. Külpolitika 1989 4. sz. 114.

Nagy Károly: Bibó István harmadik útja. Válasz évkönyve 1989. 1. köt. Budapest 1989 Püski. 137-147. U.a. Itt-ott 1989. 1.sz. 5-9.

Nagy Károly: Program legyen a magyarságtudat! Itt-ott 1989 4. sz. 24-27.

Németh László: Faji hibáinkról. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 497-510. /Németh László munkái./
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék