A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    z betű: 25 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972 2. sz. 315-317.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezője. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatá Szabadka 1976 Fórum. 27-40.

Zielbauer György: A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között. Vasi Szemle 1981 "1. sz. 116-130.; 2. sz. 237-245."

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945-1948). Vasi Szemle 1982 3. sz. 421-438.

Zielbauer György: A németség helyzete és mozgalmai a két világháború között Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyében. Műhely 1984 6. sz. 59-66.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985 Madách. 210 l. Bibliogr. 208-210.

Zielbauer György: Észak-Somogy németsége XX. századi történetének néhány kérdése. Somogy 1986 6. sz. 87-94.

Zielbauer György: Adatok a Vas megyei nemzetiségek XX. századi asszimilációjának különböző megnyilvánulásaihoz. Vasi Szemle 1987 2. sz. 223-238.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). Műhely 1987 6. sz. 45-58.

Zorn Antal: A bukovinai székelyek letelepítése Bács-Kiskun megyében. Honismeret 1987 2. sz. 46-48.

Zalewski, Kazimierz: A nemzeti kérdés Oroszországban. A nemzeti kérdésről 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 251-264.

Zielbauer György: A hazai németek kitelepítéséről az Unser Hauskalender 1949-1986 közötti számaiban megjelent cikkek, írások alapján. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 190-200.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). 1988 Műhely 1. sz. 56-68.

Zielbauer György: Nyugat-Dunántúl németsége XX. századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció (1920-1980). Történettudomány 1988 95-118. ua. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei . 6. köt. 1988. 95-116.

Zelei Miklós: Külföldi magyarokról, nyelvről, irodalomról. Egy délelőtt Szegeden, Illia Mihálynál. Forrás 1989 7. sz. 114-123.

Zielbauer György: Szabolcs-Szatmár megye németsége 1944-1945-ben. Szabolcs Szatmári Szemle 1989 1. sz. 29-41.

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből (1945-1949). Budapest 1989 Akadémia. 142 l. Bibliogr. 136-138. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A Békés megyei németség XX századi történetének és asszimilációjának néhány kérdése. Békési Élet 1989 1. sz. 38-51.

Zielbauer György: Észak-Magyarország németsége 1940-1950 között. Borsodi Szemle 1989 1. sz. 31-39.

Zsigmond Endre: Lesz-e még magyar 2000-ben Burgenlandban? Új Látóhatár 1989 4. sz. 557-561.

Zielbauer György: A kollektív felelősség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németek kitelepítése. A Céh 1990 3. sz. 75-78.

Zielbauer György: A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép 1990 Pannon Műhely. 170 l.

Zielbauer György: A mai Csongrád megyei németség XX századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció. Demográfia 1990 3-4. sz. 282-295.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék