A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    t betű: 100 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Tóth Zoltán I.: A nemzetiségi politika három éve a demokratikus Romániában. Bukarest 1948 Nemzetiségi Minisztérium 34. l.

Tóth Zoltán I: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. = Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Bp. 1952 Akadémia 249-340.

Tóth Zoltán I: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleménye. 1952 1. sz. 69-91.

Tóth Zoltán, I.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1900) Századok 1956 3. sz. 368-393.l.

Tóth Zoltán, I.: Balcescu Miklós élete (1819-1852). Bp. 1958 Akadémia. 243 l. Bibliogr. 214-216.l.

Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 232-244.l.

Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848). Bp. 1959 Akadémia. 111 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 12)

Tolnay Imre: Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 308-309.l.

Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben. Filológiai Közlöny 1962 1-2. sz. 134-146.l.

Tilkovszky Lóránt: Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964 1. sz. 87-111.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok 1965 6. sz. 1247-1258.

Tóth Zoltán, I: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Bp. 1966 Akadémia. 496 l. Tóth Zoltán műveinek bibliogr. 485-496.

Turczel Lajos: A kisebbségi helyzet kialakulásának körülményei Csehszlovákiában 1918 után. Irodalmi Szemle 1966 3. sz. 236-239.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967 MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967 Akadémia. 241 l.

Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság 1968 3. sz. 71-79.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi Szemle 1968 3. sz. 294-312.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969 Kossuth. 189 l. (Népszerű történelem.)

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970 3. sz. 369-396.

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972 5. sz. 7-19.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentősége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 247-268.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekről (1922). Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 148-153.

Tőzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 167-176.

Takács Lajos: A társadalmi-politikai alap. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék