A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1988: 132 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-132


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900-1960. Medvetánc 1988 1. sz. 83-105.

Dippold Péter: Területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási dokumentáció rendszerében. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 283-295.

Duray Miklós: A csehszlovákiai magyar kisebbség politizálásának fő irányvonalai az elmúlt hetven évben. Itt-ott 1988 3. sz. 20-25.

Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 217-257.

Eppel János: A magyarországi németek betelepítéséről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 48-71.

Erényi Tibor: A munkásosztály és a nemzet Magyarországon 1868-1918. Világosság 1988 8-9. sz. 565-573.

Fehér István: Képek, összefüggések a magyarországi németek hűségmozgalmáról. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk., 138-146.

Fejős Zoltán: Magyarok az Egyesült Államokban az 1980-as években. Demográfiai, társadalmi adatok, fogalmi problémák. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 177-216.

Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája 1944-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 243-264.

Fűrész Klára - Révész Tamás: A nemzetiségek egyenjogúsága. Emberi jogok hazánkban. Szerk. Katonáné Soltész Márta. Bp. 1988 ELTE, Jogi Továbbképző Intézet 101-120.

Fülöp Mihály: Erdély sorsa. 1946 Sebestyén Pál bukaresti jelentései. História 1988 2-3. sz. 44-47.

Für Lajos: A magyar tudományművelés Jugoszláviában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 305-315. (Medvetánc könyvek)

Füzes Miklós: Baranya és Verőcze megye, Pécs és Eszék 1848/49-ben. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv. 10. köt. Eszék 1988 HMSZ 176-203.

Füzes Miklós: Kitelepítés - kollektív felelősségrevonás. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 201-212.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 2. rész. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny.489-543.

Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás jogi szabályozása Magyarországon a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk 155-165.

Gál Gyula: A dél-tiroli kérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE 341-387. ua. Jogász Szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. M. Jogász Szövetség, Bp. 1989. 2. köt. 86-105.

Galántai József: Békekötés és kisebbségvédelem. Világosság 1988 8-9. sz. 574-581.

Gazda M. László: Az Erdélyi Katolikus Egyház a két háború között. Katolikus Szemle 1988 4. sz. 361-364.

Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. A magyar kisebbség és a városfejlesztés a Korunk harminc évfolyama tükrében. Bp. 1988 Héttorony K. 93

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 36-55.

Glatz Ferenc: Szekfű Gyula. Nemzeti történetíró a forradalmak után. Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 275-303.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987. Bp. 1988 Kossuth 104-120.

Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Magyar közigazgatástudomány klasszikusai 1874-1947. Szerk. és bev. Lőrincz Lajos. Bp. 1988 Közigazgatási és Jogi K. 65-89.

Győri-Nagy Sándor: A nemzetiségi kétnyelvűség kutatásának helyzete és távlatai. Hungarológia oktatása 1988 3. sz. 3-14.

Győri-Nagy Sándor: Tájnyelvi kölcsönösség a kárpát-medencei kisebbségek nyelvi változásainak kutatásában és intézményi szocializációjuk tervezésében. Hungarológiai oktatás 1988 4. sz. 71-83.

Hajdú Demeter Dénes: Moldvai magyarság. Alföld 1988 11. sz. 54-58.

Hambuch Vendel: ""Mucsi köztársaság" a kitelepítések és az újratelepítések után." (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 235-248.

Herczeg Géza: Az etnikum a nemzetközi jogban. Világosság 1988 8-9. sz. 624-631.

Herczeg Géza: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. Pécs 1988 JPTE 389-433.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék