A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    v betű: 49 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. Irodalomtörténet 1957 3. sz. 313-336.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. Korunk 1957 8. sz. 969-976.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk 1957 11. sz. 1476-1483.l.

Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 252-264.l.

Varga János: 1848-49 nemzetiségi problémáinak történetéhez. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 325-328.l.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969 6. sz. 834-838.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970 Pécsi Szikra ny. 21.l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971 9. sz. 1281-1287.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseiről iskolarendszerünkben. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 95-110.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Varga Sándor: A Nemzetiségi Bizottság húsz éve - 20 let komisije za narodnosti. Lendva 1980 DNSZSZ. 100 l. Bibliogr. 98-100.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bukarest 1980 Kriterion. 188 l. + 1 t.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. Vázlat. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-198 Zürich 1980 HERP ny. (München) 38-50.

Varga László: Az emberi jogok Magyarországon és Erdélyben - Washington szerint. Bécsi Napló 1981 4. sz. 3.

Varsányi Péter István: Az 1848-as nemzetiségi mozgalmak ismeretlen dokumentumaiból. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5. köt. Szeged 1981 Csongrád Megyei Levéltár. 91-101.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 462-477.

Vígh Károly: Szlovákiai jegyzetek. - A magyar kulturális hagyományok Szlovákia közgyűjteményeiben, iskoláiban. (Pozsony, Komárom, Losonc, Stósz, Eperjes). Új Forrás 1981 4. sz. 16-31.

Vukobratovic, Bozo: Néhány kérdés a Horvát Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek alkotmányjogi és politikai helyzetére vonatkozólag. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 3. köt. Eszék 1981 HMSZ. 7-22.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román-magyar megbékélésről.) Levéltári Közlemények 1982 1. sz. 95-110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982 4. sz. 718-742.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 148-152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983 2. sz. 177-184.

Vargyai Antal: A nemzetiségi politika Vas megyében. Állam és Igazgatás 1984 11. sz. 1014-1023.

Veiter, Theodor: Kisebbségek chartája. Bécsi Napló 1984 5. sz. 2.

Vezényi Pál: Magyarok Svájcban. Bécsi Napló 1987 1. sz. 9.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék