A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    p betű: 59 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Páll György: Mai magyar élet Erdélyben. Katolikus Szemle 1959 1. sz. 59-64.l.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló előtt. Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965 Békésmegyei ny. 43-80.

Papp János: A tótkomlósi szlovák műkedvelő színjátszás első korszaka (1904-1932). Békési Élet 1968 2. sz. 233-237.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 111-125.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok 1970 1. sz. 3-34.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971 3. sz. 202-210. "- Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó."

Perényi József: "A magyar "nemzeti öntudat" fejlődése a 11-13. században." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972 1. sz. 73-76.

Pálinkás György: Közművelődési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élő német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. A szociológia első magyar műhelye. 1. köt. Bp. 1973 Gondolat. 481-500.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976 Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 159-198.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977 3.sz. 197-202.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.

Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 286-312.

Popély Gyula: A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. Műhely 1981 3. sz. 73-80.

Pomogáts Béla: Épülő hidak. Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945-1948. Tiszatáj 1982 9. sz. 45-51.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983 1. sz. 48-61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32-34. oldalon.

Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. 2. kiad. München 1984 Molnár ny. 135 l. (Auróra kiskönyvek 8.)

Polányi Imre: A magyarországi szlovákok nemzeti tudatát befolyásoló történeti tényezők. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 103-121.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985 2. sz. 12.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék