A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1988: 132 szerző


*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret 1988 6. sz. 52-54.

Antal G. Gábor: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. Katolikus Szemle 1988 2. sz. 111-125.

Arday Lajos: Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről. Kossuth, Budapest 1988 76 l. + térkép. Bibliogr. 73-77.

Arday Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete (1981). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988 265-303. (Medvetánc könyvek)

Baka András: Igazgatási hagyomány és a nemzetiségi kérdés. Jogtud. Közl. 1988 5. sz. 256-264.

Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918-1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. Bp. 1988 ELTE, 317-334. (Medvetánc könyvek)

Balla Gyula: Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet. 299-313.

Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. Magvető, Bp. 1988 71 l. (Gondolkodó magyarok)

Balogh István: A nemzetiségi kérdés történetéhez. A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Politika-Tudomány 1988 2. sz. 36-46.

Balogh Júlia: Észak-Erdély 1940-1944. História 1988 4. sz. 27-29.

Balogh Júlia: A román kormányzat iskolapolitikája Erdélyben 1918-1948. Történelmi Szemle 1988 3. sz. 267-294.

Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből (1945-1946). Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Rácz István. Debrecen 1988 Csokonai K. 181-194.

Balogh Sándor: Az új Magyarország és a Magyarországi németek. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 138-154. ua. Somogy 1987. 5. sz. 86-91.

Barth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. Forrás 1988 6. sz. 61-69.

Bellér Béla: A hazai németség a reformkor, a polgári forradalom és az önkényuralom idején. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 53-73.

Bellér Béla: A magyarországi németek megítélése a második világháború után. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 147-171.

Benda Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. História 1988 4. sz. 24-26.

Benda Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. Magyar Tudomány 1988 7-8. sz. 535-551.

Bibó István: Levele Szalai Pálhoz (1978). Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE, 31-38. (Medvetánc könyvek)

Bognár Tibor: Nemzethűségi vizsgálat a Somogy megyei németek körében (1945-1946). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 19. köt. Kaposvár 1988 Somogyi ny., 309-328.

Borsi-Kálmán Béla: "Megközelítések. Néhány fogódzó a XVIII-XX. századi magyar-román "differendum" történetéhez." 1988 Jelenkor 11. sz. 1036-1040.

Botlik József: Egy kis város a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom 1919-1938 közötti történetéhez. Napjaink 1988 6. sz. 9-10.

Bruhács János: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE. 295-340.

Bruhács János: A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 1988 JPTE, 175-251.

Csapody Miklós: Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio 1988 2. sz. 65-75.

Cseresznyés Ferenc: Megjegyzések a magyarországi német lakosság második világháború utáni kitelepítéséhez. (A Nemzethűség-vizsgáló Bizottságok működése 1945-1946-ban. ) (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenlebe Bp. 1988 Tankönyvk. 213-221.

Dávid Zoltán: A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyainak várható alakulása 2000-ig. Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 13-35.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék