A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    e betű: 23 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Erényi Tibor: Az 1918 előtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 187-208.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 217-257.

Eppel János: A magyarországi németek betelepítéséről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 48-71.

Erényi Tibor: A munkásosztály és a nemzet Magyarországon 1868-1918. Világosság 1988 8-9. sz. 565-573.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Enyedi György - Tamási Péter: Kisebbségben. A nemzetiségi kérdés margójára. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 3-8.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka. Békési és csanádi németek a Szovjetunióban. Új Auróra 1989 6. sz. 13-22.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői 1870-1980. Regio 1990 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. Magyar Tudomány 1990 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. Mozgó Világ 1990 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 294-319.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék