A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

e betű: 23 szerző


Erényi Tibor: Az 1918 előtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 187-208.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981). Magyarságkutatás 1988. Bp. 1988 Magyarságkutató Intézet, 217-257.

Eppel János: A magyarországi németek betelepítéséről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. - A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusammenleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 48-71.

Erényi Tibor: A munkásosztály és a nemzet Magyarországon 1868-1918. Világosság 1988 8-9. sz. 565-573.

Éger György: A burgenlandi magyarságról. Hitel 1989 23. sz. 23-26.

Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatá s néhány településszociológiai tapasztalata. Magyar Tudomány 1989 1. sz. 22-26.

Enyedi György - Tamási Péter: Kisebbségben. A nemzetiségi kérdés margójára. INFO-Társadalomtudomány 1989 szept. 10. sz. 3-8.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka. Békési és csanádi németek a Szovjetunióban. Új Auróra 1989 6. sz. 13-22.

Éger György: Régió, etnikum, vallás. A regionális jellemzők és az etnikai összetétel változása néhány magyarországi határtérségben 1880-1980 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 95-100.

Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői 1870-1980. Regio 1990 3. sz. 75-96.

Egyed Albert - Tarnóczy Mariann: Magyar tudományosság Csehszlovákiában. Magyar Tudomány 1990 5. sz. 559-568.

Enyedi Sándor: A romániai magyar iskolahálózat 1945-1989 között. Mozgó Világ 1990 9. sz. 86-95.

Enyedi Sándor: Romániai magyar színházak. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 101-109.

Erdélyi Csaba: A katolikus egyház Romániában. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 294-319.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék