A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    l betű: 26 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

Lőrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Lőrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982 3. sz. 458-482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 58-59.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 17-28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Laczkó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Bp. 1987 MTA 28 l. (Előadások a Történettudományi Intézetben 8.)

Lengyel Zsolt, K.: Jászi, Isac és a dunai kultúrszövetség. Új Látóhatár 1987 1. sz. 25-34.

Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968). Kritika 1987 9. sz. 6-9.

Lázár Guy: Magyarságtudat és nemzetiségek. Egy közvéleménykutatás tapasztalatai. Világosság 1989 11. sz. 857-864.

Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségi politika négy évtizede. Külpolitika 1989 2. sz. 46-66.

Láng Gusztáv: Kisebbség és demokrácia. Életünk 1990 1-2. sz. 105-107.

Lapidus, Gail: Az átmenet folyamata a Szovjetunióban. Mozgó Világ 1990 12. sz. 11-15.

Lengyel László: Az ünnep vége. Magyar Napló 1990 14. sz. 6-7, 16. sz. 8-9. A kisebbségekről. 15. sz. 8-9.

Licht, Sonia: Néhány elméleti megjegyzés. Mozgó Világ 1990 12. sz. 18-19.

Lipták Béla: Látogatás Erdélyben. Itt-ott 1990 114. sz. (1. sz.) 6-11.

Liszka József: Kultúrák találkozása. Regio 1990 3. sz. 220-230.

Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-család kapcsolata (1925-1947). Regio 1990 4. sz. 170-188.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék