A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    b betű: 177 szerző


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Balogh Arthur: Kisebbségjogok és azok védelme Romániában. Lugos, 1925 Magyar Kisebbség 7.sz.

Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme.(A kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján) Berlin 1928 l. Voggenreiter Vg., Magyar Osztály 329 l.

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete (a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében.) Bp. 1930 MTA 432 l.

Balogh Edgár: Hármas kis tükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni ta-nulságok. (Cikkgyűjtemény). Bp. 1945 Magyar Élet 316 l.

Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar vi-szony utolsó száz éve. Bp. 1945 Officina. 160 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerű áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 52-58 l.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946 Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár 1946 Erdély 8 l.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 65-68.

Benedek Marcell: Nemzeti érzés. Bp. 1948 Vajna-Bokor. 48. l. (Balassa könyvtár 5.)

Blagojevics Dusán: A jugoszláv-magyar szerződés jelentősége. Déli Csillag 1948 1. sz. 13-15.

Bányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 1949 Állami Kiadó. 109. l.

Bányai László: Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok (1933-1957). Bukarest 1957 Áll. Irod. K. 325 l.

Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk 1957 12. sz. 1626-1633.l.

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. Szeged 1958 Szegedi ny. 3-22.l. (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tom. V. Fasc. 2.) Klny. a Jogi tanulmányok Búza László egyetemi tanár oktatói működésének 50. évfordulójára c. kötetből.

Buzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban. ELTE Acta ÁJK. 1. köt. Bp. 1959 Tankönyvk. 83-97.l.

Bibó István: Harmadik út. Politikai és történeti tanulmányok. London 1960 M. Írók Szövetsége Külföldön. 380 l. (Magyar Könyves Céh 2.)

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer első éveinek nemzetiségi politikája (1919-1922). Századok 1963 6. sz.

Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Balázs György: A kiegyezés és a nemzeti kérdés. Megjegyzések a magyar nacionalizmus történetének egy fejezetéhez. Világosság 1967 3. sz. 158-164.

Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késői feudalizmus korszakában. Századok 1967 6. sz.1357-1364.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969 1-2. sz. 1-25.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970 Akadémia. 330.l. Bibliogr. 313-323.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970 97-114.

Bozóki Antal: Hozzászólás Híd 1970 10-11. sz. 1154-1162.

Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971 4. sz. 489-501.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972 11 sz. 1759-1766.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék