A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1980: 47 szerző lapozás: 1-30 | 31-47


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Baka András: A nemzetiségi kérdés megközelítésének alakulása Jászi Oszkár koncepciójában. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 697-703.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1931-1932-ben. Történelmi Szemle 1980 3. sz. 478-496.

Bencze Sándor: A szlavóniai szigetmagyarság történetéből. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 166

Bibó István: A magyarságtudomány problémája. Új Látóhatár 1980 3. sz. 386-396.

Borbándi Gyula: Bibó István és a népi mozgalom. Új Látóhatár 1980 2. sz. 137-163.

Borsody István: Jászi és Bibó. Új Látóhatár 1980 2. sz. 164-169. u.a. Új Látóhatár. Szerk. Szeredi Pál. Püski Bp. 1989. 155-161.

Dávid Zoltán: A magyar nemzeti statisztika múltja és jelene. Valóság 1980 8. sz. 87-101.

Fábián Ernő: Nemzetiség és egyetemesség. Korunk 1980 "6. sz. 405-408.; 7-8. sz. 532-537."

Gecesa, Nicola: Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek kivándorlása a két világháború közötti időszakban. Létünk 1980 6. sz. 1083-1108.

Glatz Ferenc: Történetíró és politika: szekfű, Steier, Thim és Miskolcz a nemzetről és államról. Bp. 1980 Akadémia. 267 Bibliogr. a jegyzetekben.

Haas György: Nemzeti tudatunk a 70-es esztendők végén. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 293-308.

Hanák Tibor: Magyar filozófiai élet Romániában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 51-66.

Herczegh Géza: A nemzeti kérdés nemzetközi vonatkozásai a reformkori Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 648-656.

Illyés Elemér: A megmaradás újrafogalmazása. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 26-37.

Illyés Elemér: Minoritizmus és a romániai magyarság. A kisebbség és a többség viszonya lélektani, társadalmi és politikai megközelítésben. Katolikus Szemle 1980 1. sz. 23-38.

Illyés Elemér: Románia. Tudományosság és megmaradás. Katolikus Szemle 1980 2. sz. 166-170.

Juhász László: A burgenlandi magyar kisebbség helyzete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a második világháború után (1945 Zürich 1980 HERP ny. (München) 84-97.

Károlyi Dénes: A székely magyarság történetének sorsformáló fejezete. Korunk 1980 7-8. sz. 499-505.

Keresztury Dezső: Bibó Istvánról. Vigília 1980 8. sz. 532-533.

Kővágó László: A szocialista nemzetiségi politika kialakulásának útján. Párttörténeti Közlemények 1980 3. sz. 71-94.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és a nemzeti kérdés. Világosság 1980 11. sz. 681-688.

Köttner-Benigni, Klara: Irodalmi élet Burgenlandban. Műhely 1980 1. sz. 63-65.

Merki Ferenc: Magyar tannyelvű oktatási intézmények a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 109-142.

Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyarország uniója 1848-ban. História 1980 3. sz. 23-25.

Miskolczy Ambrus: Az erdélyi magyar liberális ellenzék társadalmi reformtörekvései. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 654-662.

Molnár Géza: Nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása a statisztika adatainak tükrében. Létünk 1980 2. sz. 329-346.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Révész László: A trianoni béke és a magyar kisebbség. Magyar Mérleg. II. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 8-25.

Ritoók János: Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1980 Kriterion. 255 l.

Ruffy Péter: Egynyelvűség, kétnyelvűség, nyelvcsere. Ötmillió magyarajkú gondjairól. Műhely 1980 1. sz. 31-38.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék