A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1980: 47 szerző


Baka András: A nemzetiségi kérdés megközelítésének alakulása Jászi Oszkár koncepciójában. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 697-703.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1931-1932-ben. Történelmi Szemle 1980 3. sz. 478-496.

Bencze Sándor: A szlavóniai szigetmagyarság történetéből. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 166

Bibó István: A magyarságtudomány problémája. Új Látóhatár 1980 3. sz. 386-396.

Borbándi Gyula: Bibó István és a népi mozgalom. Új Látóhatár 1980 2. sz. 137-163.

Borsody István: Jászi és Bibó. Új Látóhatár 1980 2. sz. 164-169. u.a. Új Látóhatár. Szerk. Szeredi Pál. Püski Bp. 1989. 155-161.

Dávid Zoltán: A magyar nemzeti statisztika múltja és jelene. Valóság 1980 8. sz. 87-101.

Fábián Ernő: Nemzetiség és egyetemesség. Korunk 1980 "6. sz. 405-408.; 7-8. sz. 532-537."

Gecesa, Nicola: Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek kivándorlása a két világháború közötti időszakban. Létünk 1980 6. sz. 1083-1108.

Glatz Ferenc: Történetíró és politika: szekfű, Steier, Thim és Miskolcz a nemzetről és államról. Bp. 1980 Akadémia. 267 Bibliogr. a jegyzetekben.

Haas György: Nemzeti tudatunk a 70-es esztendők végén. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 293-308.

Hanák Tibor: Magyar filozófiai élet Romániában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 51-66.

Herczegh Géza: A nemzeti kérdés nemzetközi vonatkozásai a reformkori Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 648-656.

Illyés Elemér: A megmaradás újrafogalmazása. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 26-37.

Illyés Elemér: Minoritizmus és a romániai magyarság. A kisebbség és a többség viszonya lélektani, társadalmi és politikai megközelítésben. Katolikus Szemle 1980 1. sz. 23-38.

Illyés Elemér: Románia. Tudományosság és megmaradás. Katolikus Szemle 1980 2. sz. 166-170.

Juhász László: A burgenlandi magyar kisebbség helyzete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a második világháború után (1945 Zürich 1980 HERP ny. (München) 84-97.

Károlyi Dénes: A székely magyarság történetének sorsformáló fejezete. Korunk 1980 7-8. sz. 499-505.

Keresztury Dezső: Bibó Istvánról. Vigília 1980 8. sz. 532-533.

Kővágó László: A szocialista nemzetiségi politika kialakulásának útján. Párttörténeti Közlemények 1980 3. sz. 71-94.

Krausz Tamás: Bolsevizmus és a nemzeti kérdés. Világosság 1980 11. sz. 681-688.

Köttner-Benigni, Klara: Irodalmi élet Burgenlandban. Műhely 1980 1. sz. 63-65.

Merki Ferenc: Magyar tannyelvű oktatási intézmények a Horvát Szocialista Köztársaságban. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 2. köt. Eszék 1980 HMSZ. 109-142.

Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyarország uniója 1848-ban. História 1980 3. sz. 23-25.

Miskolczy Ambrus: Az erdélyi magyar liberális ellenzék társadalmi reformtörekvései. Jogtudományi Közlöny 1980 10. sz. 654-662.

Molnár Géza: Nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása a statisztika adatainak tükrében. Létünk 1980 2. sz. 329-346.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Révész László: A trianoni béke és a magyar kisebbség. Magyar Mérleg. II. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 8-25.

Ritoók János: Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1980 Kriterion. 255 l.

Ruffy Péter: Egynyelvűség, kétnyelvűség, nyelvcsere. Ötmillió magyarajkú gondjairól. Műhely 1980 1. sz. 31-38.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék