A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1980: 47 szerző lapozás: 1-30 | 31-47


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Skultéty Csaba: A kárpátaljai magyarság szellemi élete. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980 Zürich 1980 HERP ny. (München) 121-142.

Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp. 1980 Kossuth. 240 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Szász Zoltán: Gyulafehérvár 1918. História 1980 3. sz. 25-28.

Szenes György: Szabadka a Vajdaság keretében. Létünk 1980 2. sz. 368-391.

Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában. Bern 1980 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 407 l.

Sztáray Zoltán: Románia szerződése az antanthatalmakkal.A bukaresti titkos szerződés. Új Látóhatár 1980 1. sz. 76-90.

Tilkovszky Lóránt: Gömbös 1934. évi kezdeményezése a német kisebbségi kérdés rendezésére. MTA Filozófiai Történettudományi Osztályának Közleményei 1980 1-2. sz. 165-203.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228.

Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyar nemzetiségpolitika (1924-1929). Történelmi Szemle 1980 1. sz. 52-89.

Tilkovszky Lóránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbsége. Századok 1980 2. sz. 201-228. - Ua. Baranyai Művelődés 1983. 3. sz. 72-75.

Tóth János: Bibó István, a magyar európai. Új Látóhatár 1980 1. sz. 25-39.

Varga Sándor: A Nemzetiségi Bizottság húsz éve - 20 let komisije za narodnosti. Lendva 1980 DNSZSZ. 100 l. Bibliogr. 98-100.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bukarest 1980 Kriterion. 188 l. + 1 t.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. Vázlat. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-198 Zürich 1980 HERP ny. (München) 38-50.

Ölvedi János: A csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának két jelentése. Katolikus Szemle 1980 4. sz. 362-371.

Ölvedi János: A magyar kultúra sorsa Szlovákiában. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-1980) Zürich 1980 HERP ny. (München). 98-120.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék