A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1524 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1501-1524


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. 1. köt. Szerk. Bányai László. Bukarest 1976 Politikai Kiadó. 409 l.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1979 6. sz. 1111-1173.

*** Az egyenjogú nyelvhasználatról szóló tanácskozás. Létünk 1980 1. sz. 129-190.

*** Demográfia, etnikum, politika. Vita a nemzetiségi kérdésről. Alföld 1982 8. sz. 41-54. Szakály Ferenc, Fügedi Erik, Kosáry Domokos, Hanák Péter, Diószegi István, Ormos Mária.

*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

*** Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 385-418.

*** A zsidóság helyzete Magyarországon 1945-től napjainkig. Itt-ott 1986 2. sz. 11-17.

*** Az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmében. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1988 JPTE, I-XV.

*** Jelentés a romániai magyar kisebbségi helyzetről. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 57-138.

*** A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Csehszlovákia, Szovjetunió, R Bp. 1988 ELTE 187-241.

*** Magyarok a Kárpátmedencében. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest 1989 PLKV. 335 l.

*** A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. Jogszabály-gyűjtemény. 2. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Budapest 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája. 317 l.

*** Az Európa Tanács parlamenti ülésének 1989. szeptember 5-i jelentéséből. Nemzeti kisebbségek Romániában. Confessio 1990 1. sz. 82-87.

Ács Zoltán: Vázlatok a burgenlandi magyarságról. Alföld 1983 4. sz. 61-68.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Ádám Antal: A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányi és törvényi szabályozás lehetőségeiről. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelméről. 1-2. köt. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. Pécs 1987 JPTE, 1. köt. 5-57.

Ádám Antal: A magyarországi nemzetiségek alkotmányjogi helyzetéről de lege ferenda. Jogtudományi Közlöny 1989 1. sz. 15-22.

Ádám Antal: A nemzetiségek helyzetének alkotmányjogi szabályozásáról. Jogász szövetségi értekezések. Főszerk. Nagy László. Bp. 1989 Magyar Jogász Szövetség. 2. köt. 7-30.

Agárdi Ferenc: A svábok bejövetele. A németek szerepe Magyaror-szágon Szent Istvántól napjainkig. BP. 1946 Faust. 288 l.

Ágh Attila: A nemzeti kérdés a XX. század marxizmusában. Világosság 1981 "6. sz. 352-357.; 7. sz. 401-407. "

Ajtony Árpád: A Duna menti birodalom elveszett illúziói. Ford. Ádám Péter. Világosság 1989 8-9. sz. 645-647.

Albert Gábor: Támasz és garancia. Confessio 1989 3. sz. 77-80. Nezetiségi politikánkról.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977 3.sz. 259-268.

Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék