A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1524 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 1501-1524


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1971 4. sz. 94-96.

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Művelődés 1972 1. sz. 89-91., 4. sz. 115-117.

Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 449-458.

Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret 1988 6. sz. 52-54.

Andrásfalvy Bertalan: Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel 1989 4. sz. 34-37.

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret 1989 6. sz. 10-15.

Angyal Endre: Magyarok és csehek. Magyarország és keleteurópa. A magyarság kapcsolatai A szomszéd népekkel. Szerk. Gál István. Bp. 1947 Officína. 84-103.

Angyal Endre: Sopron szláv művelődési kapcsolatainak történetéből. Soproni Szemle 1961 3. sz. 265-267.l.

Angyal Endre: Cseh-magyar, szlovák-magyar kapcsolatok a barokk korban. Klny. a Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965 Akadémia. 93-115.

Angyal Endre: Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában. Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből. Bp. 1970 Akadémia. 77-109.

Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.

Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.

Angyal Endre: Petőfi a délszlávoknál. 1973 Jelenkor 1. sz. 56-63.

Antal G. Gábor: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. Katolikus Szemle 1988 2. sz. 111-125.

Antal G. László: Adatok a romániai magyar nemzeti kisebbség lélekszámának alakulásához és Románia nemzeti, társadalmi és vallási tagozódásához 1910-1987. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 145-175.

Antal G. László: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában és az előttünk álló feladatok. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky Péter. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 75-115.

Antal G. László: Szempontok és javaslatok Magyarország és szomszédai kapcsolatainak alakításához. A nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai. 1. köt. Szerk. Timoránszky P. Bp. 1989 MTA Államtudományi Kutatások Propagandairodája 127-144.

Arató Endre: A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom előtt (1845-1848). Századok 1948 1-4.sz. 208-234.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Századok 1955 2. sz. 191-210.l.

Arató Endre: A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a szabadságharc előtt. Bp. 1955 Magyar Tört. Társ. 22 l. (A történettudomány kérdései 21.)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek egyes kérdései a reformkorszakban. Történelemtanítás 1955 1. sz. 7-15.l.

Arató Endre: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a nemzetiségi kérdés. Történelemtanítás 1958 5. sz. 5-8.l.

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 1-2. kötet. Bp. 1960 Akadémia. "403; 442 l. + térkép. Bibliogr. 1. köt. 295-401.l. 2. köt. 221-296.l."

Arató Endre: Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pedagógiai Szemle 1969 6. sz. 521-532.

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969 Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 104-123.

Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti előzményei. Valóság 1970 1. sz. 36-47.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Bp. 1971 Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Arató Endre: "A magyar "nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok." Bp. 1972 Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék