A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1978: 41 szerző lapozás: 1-30 | 31-41


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Bagramov, Edvard: A lenini nemzetiségi politika: eredmények és távlatok. Bp. 1978 Kossuth. 246 l. (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Barics Ernő: "A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében." Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 58-62.

Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség. Confessio 1978 2. sz. 3-28.

Becsei György: Jugoszlávia. A magyarság kulturális fejlődése. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 163-166.

Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón. (A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón.) Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 155-164.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Füzes Miklós: A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 150-154.

Gáll Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Tanulmányok. Bp. 1978 Szépirodalmi K. 472 l. Bibliogr. 456-470.

Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány. Történelmi Szemle 1978 2. sz. 411-421.

Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településformái, háztipusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 112-117.

Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat. Confessio 1978 2. sz. 29-37.

Hegyi András: Helyzetfelmérő tanulmány a nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témakörhöz. Szeged 1978 Zöldért. 85 l. Bibliogr. 19-54.

Illyés Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 167-171. 3. sz. 267-273.

Illyés Elemér: Románia és az emberi jogok. Párbeszéd Paul Gomával. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 73-76.

Illyés Elemér: Románia: Nemzetiségi könyvkiadás. Katolikus Szemle 1978 4. sz. 348-351.

Joó Rudolf: A kisebbségi-nemzetiségi egyenjogúság: néhány alapelv és módszer nemzetközi áttekintése. Külpolitika 1978 4. sz. 27-43.

Kemény G. Gábor: Ady (Endre) üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre műveiben. Tiszatáj 1978 1. sz. 31-38.

Kemény G. Gábor: A béke hérosza. széchenyi István szomszéd népi kapcsolataiból. Tiszatáj 1978 11. sz. 47-52.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok. Üzenet 1978 2. sz. 122-128.

Kemény G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyóiratával. Korunk 1978 8. sz. 637-642.

Király Károly: Levele Vincze János elvtársnak. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 76-79. Ua. Baranyai Művelődés 1976. 1. sz. 127-133.

Kovács Endre: A Sarló és a nemzetiségi kérdés. Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Bp.-Bratislava 1978 Kossuth-Madách. 184-213.

Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 103-108.

Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Az erdélyi magyar kisebbségről. Új Látóhatár 1978 4-5. sz. 329-358.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

Mikó Imre: A jogi felépítmény. Betájolás. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Muráth István: A siklósi járás területén élő nemzetiségek helyzetéről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 91-95.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék