A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1978: 41 szerző


Bagramov, Edvard: A lenini nemzetiségi politika: eredmények és távlatok. Bp. 1978 Kossuth. 246 l. (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Barics Ernő: "A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében." Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 58-62.

Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség. Confessio 1978 2. sz. 3-28.

Becsei György: Jugoszlávia. A magyarság kulturális fejlődése. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 163-166.

Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. század végén Komlón. (A nemzetiségi összetétel alakulása Komlón.) Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 155-164.

Erdődi Csaba: Horvát-Szlavón internátus Pécsett 1914-1918-ig. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 165-171.

Füzes Miklós: A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 150-154.

Gáll Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Tanulmányok. Bp. 1978 Szépirodalmi K. 472 l. Bibliogr. 456-470.

Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány. Történelmi Szemle 1978 2. sz. 411-421.

Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településformái, háztipusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 112-117.

Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat. Confessio 1978 2. sz. 29-37.

Hegyi András: Helyzetfelmérő tanulmány a nemzetiségi kérdés a Dél-Alföldön c. témakörhöz. Szeged 1978 Zöldért. 85 l. Bibliogr. 19-54.

Illyés Elemér: Nemzetiségi sajtó Romániában. Katolikus Szemle 1978 2. sz. 167-171. 3. sz. 267-273.

Illyés Elemér: Románia és az emberi jogok. Párbeszéd Paul Gomával. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 73-76.

Illyés Elemér: Románia: Nemzetiségi könyvkiadás. Katolikus Szemle 1978 4. sz. 348-351.

Joó Rudolf: A kisebbségi-nemzetiségi egyenjogúság: néhány alapelv és módszer nemzetközi áttekintése. Külpolitika 1978 4. sz. 27-43.

Kemény G. Gábor: Ady (Endre) üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre műveiben. Tiszatáj 1978 1. sz. 31-38.

Kemény G. Gábor: A béke hérosza. széchenyi István szomszéd népi kapcsolataiból. Tiszatáj 1978 11. sz. 47-52.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolatok. Üzenet 1978 2. sz. 122-128.

Kemény G. Gábor: Széchenyi István 1834. évi kapcsolata az Egyetemi Nyomda román folyóiratával. Korunk 1978 8. sz. 637-642.

Király Károly: Levele Vincze János elvtársnak. Katolikus Szemle 1978 1. sz. 76-79. Ua. Baranyai Művelődés 1976. 1. sz. 127-133.

Kovács Endre: A Sarló és a nemzetiségi kérdés. Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Bp.-Bratislava 1978 Kossuth-Madách. 184-213.

Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 103-108.

Kunszabó Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Az erdélyi magyar kisebbségről. Új Látóhatár 1978 4-5. sz. 329-358.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

Mikó Imre: A jogi felépítmény. Betájolás. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

Muráth István: A siklósi járás területén élő nemzetiségek helyzetéről. Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 91-95.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék