A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1986: 69 szerző lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Juhász László: A várvidéki magyar népcsoport válságos helyzete. Burgenlandi magyarság. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 458-472.

Kass Tibor: Élni akarunk mint ember, mint nemzetiség. Katolikus Szemle 1986 3. sz. 268-272.

Katus László: Erdély népei 1918 előtt. História 1986 2. sz. 24-27.

Kosáry Domokos: A modern nemzettudat születése. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 7-16. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Kovács Andor: A magyar élet kialakulása és jelenlegi formái Nyugat-Európában. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 473-512.

Köteles Pál: A transzilvanizmus és az erdélyi avantgárdé. Confessio 1986 3. sz. 52-59.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 17-28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Medgyesy László: Magyar reformátusok között Dél-Amerikában. Confessio 1986 3. sz. 119-125.

Megyeri Tamás: Mi a magyar ma Szlovákiában? Katolikus Szemle 1986 1. sz. 73-76.

Mezey László Miklós: Őrálló poszton. A kisebbségi kérdés Fábry Zoltán életművében. - A szlovákiai magyarságról. Új Forrás 1986 1. sz. 70-74.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 58-67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettős nemzeti tudat. Itt-ott 1986 2. sz. 18-25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerződés. Társadalmi Szemle 1986 1. sz. 56-66.

Pethő Sándor: A magyar államhatalom és a nemzetiségi kérdés (1939). Helyünk Európában. 1-2. köt. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Vál. és szerk. Rin Bp. 1986 Magvető. 497-500.

Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat. Műhely 1986 1. sz. 3-15.

Pomogáts Béla: Lake Hope, 1985. Itt-ott 1986 2. sz. 26-30.

Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalomról - három tételben. Confessio 1986 3. sz. 100-104.

Pomogáts Béla: Válasz a történelemre. Autonómiatörekvések a romániai magyarság körében 1918-1921. Alföld 1986 7. sz. 66-75.

Romsics Ignác: Az agrárkérdés nemzeti-nemzetiségi aspektusa 1890-1914 között. Forrás 1986 1. sz. 26-30.

Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelődésének kezdetei. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 515-536.

Schweitzer József: Emancipációtól - emancipációig. - A hazai zsidóság történetéből. Confessio 1986 3. sz. 28-38.

Solymár Imre - Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 495-513.

Száraz György: Nemzet és nemzetköziség a magyar irodalomban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 77-84. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Száraz György: Történelem jelenidőben. Tanulmányok. 2. kiad. Bp. 1986 Magvető. 873

Székely András Bertalan: Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében. Diakónia 1986 2. sz. 83-87.

Székely András Bertalan: A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében. Békési Élet 1986 1. sz. 85-93.

Székely András Bertalan: Kultúra és nemzetiség. Vasi Szemle 1986 3. sz. 340-347., 4. sz. 512-516.

Székely András Bertalan: Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken. Confessio 1986 3. sz. 84-85.

Székely András Bertalan: A nemzeti önismeret szolgálatában. Napjaink 1986 12. sz. 5-7.

Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Újvidék 1986 Fórum. 225 l.
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék