A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

       bibliográfiák   » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922 -1990
    év 1922 1925 1928 1930 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1848 1949 1951 1952 1956 1964 1966 1971 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1918 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1988 1987 1990
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e g k l m n p s t u z

 
  keresés szűkítés -  
    1981: 60 szerző lapozás: 1-30 | 31-60


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Kővágó László: A Komintern és a nemzetiségi kérdés a húszas években. Századok 1981 4. sz. 754-769.

Kővágó László: A kommunista párt és Trianon. História 1981 2. sz. 7-9.

Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp, 1981 Kossuth. 187 l.

Krisztián Béla - Timár György: Adatok a magyar-szlovák művelődéstörténeti kapcsolatokhoz. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 425-443.

Magyar Arnold: Magyar emlékek a németújvári kolostorban. Bécsi Napló 1981 4. sz. 2.

Máté Zoltán: (Vita a nemzeti öntudatról.) Katolikus Szemle 1981 2. sz. 143-146.

Méray Tibor: Bibó István varázsa. Bibó István, a harmadik út és a következő nemzedék. A Független Magyar Értelmiség 2. találkozója Ge Genf 1981 Molnár József ny. 27-30.

Mikó Imre: Változatok egy témára. Tanulmányok. Bev. Gáll Ernő. Bukarest 1981 Kriterion. 192 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Nagy Ferdinánd: Kovászna megye - ma. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 175-183.

Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 286-312.

Popély Gyula: A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. Műhely 1981 3. sz. 73-80.

Rehák László: A helsinki okmányoknak a nemzetiségek (nemzeti kisebbségek) helyzetére vonatkozó rendelkezései mint a nemzetközi együttműködés fejlesztésének tényezői. Létünk 1981 2. sz. 280-296.

Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán. Történelmi Szemle 1981 1. sz. 114-128.

Szeli István: A kisebbségi kultúrától a nemzetiségi kultúráig. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 365-369.

Szeli István: Tito és a nemzetiségi kérdés. Szeli István: Történő történelem. Újvidék 1981 Fórum. 360-365.

Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Újvidék 1981 Fórum. 375 l.

Szita László: A dualizmuskori iskolaállamosítási törekvések nemzetiségpolitikai vonatkozásai Baranyában (1898, 1906). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 445-493. (Baranyai levéltári füzetek 13.)

Szita László: A nemzetiségi nyelvhasználat ideológiai háttere a dualizmuskori Baranya megyében (1890-1905). Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 117-120.

Tegzes Ferenc: Statisztikai források Baranya megye nemzetiségtörténetéhez a két világháború között (1926, 1938). Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs 1981 Somogy m. ny. 495-531. Ua. (Baranyai Levéltári Füzetek 14.)

Tilkovszky Lóránt: Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen (1933-1936). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 12-13. köt. Kaposvár 1981 Somogyi ny. "363-410.; 341-366."

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1981 1. sz. 111-124.

Varga László: Az emberi jogok Magyarországon és Erdélyben - Washington szerint. Bécsi Napló 1981 4. sz. 3.

Varsányi Péter István: Az 1848-as nemzetiségi mozgalmak ismeretlen dokumentumaiból. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5. köt. Szeged 1981 Csongrád Megyei Levéltár. 91-101.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 462-477.

Vígh Károly: Szlovákiai jegyzetek. - A magyar kulturális hagyományok Szlovákia közgyűjteményeiben, iskoláiban. (Pozsony, Komárom, Losonc, Stósz, Eperjes). Új Forrás 1981 4. sz. 16-31.

Vukobratovic, Bozo: Néhány kérdés a Horvát Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek alkotmányjogi és politikai helyzetére vonatkozólag. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 3. köt. Eszék 1981 HMSZ. 7-22.

Zielbauer György: A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között. Vasi Szemle 1981 "1. sz. 116-130.; 2. sz. 237-245."

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar iskolák elsorvasztása. Katolikus Szemle 1981 4. sz. 348-358.

Ölvedi János: Jugoszlávia. A népszámlálás magyar vonatkozásai. Katolikus Szemle 1981
további repertóriumok

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék