A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1979: 53 szerző


László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Méray Tibor: Erdély és a magyar politika. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 132-136. (Magyar Füzetek 5.)

Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok 1979 5. sz. 851-883.

Rehák László: Kisebbségtől a nemzetiségig. Újvidék 1979 Fórum. 265 l.

Sajti Enikő, A.: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években. Századok 1979 3. sz. 375-420.

Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 23-71. (Magyar Füzetek 5.)

Sikfői Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. nov. 1. és 1919. márc. 21. között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 445-455.

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben. Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok. Cleveland 1979 Szerző. USA. Ohio 48 l.

Szabó Imre: Kisebbségek és az emberi jogok. Valóság 1979 1. sz. 1-13.

Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon. História 1979 2. sz. 26-27.

Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História 1979 4. sz. 28-29.

Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 501-536.

Szita László: A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 81-89.

Szita László: A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentősége és feladatai. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 86-90.

Sztáray Zoltán: Hol hibáztunk, mit vétettünk el? Új Látóhatár 1979 5-6. sz. 465-467.

Takács Gyula: Nemzetiségi politika Baranyában. Baranyai Művelődés 1979 4. sz. 3-10.

Tegzes Ferenc: A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentése a baranyai délszlávokról az 1920-as évek első felében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 457-509.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi német mozgalom válságának a kibontakozása (1930-1932). Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 10. köt. Kaposvár 1979 Somogyi ny. 403 l.

Tilkovszky Lóránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására. (1932-1933). Századok 1979 3. sz. 421-477.

Tóth János: Kisebbségvédelem az emberi jogok történetének tükrében. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 121-138.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Ölvedi János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 68-75.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék