A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1990: 164 szerző


Ács Zoltán: Van-e esélyük a megmaradásra? Magyarok Burgenlandban. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 16-18.

Ács Zoltán: szlovéniában jó magyarnak lenni. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 19-20.

Albricht, William Foxwell: A szervezett kisebbségek szerepe a társadalomban. Ford. Lukács Ilona. Múlt és Jövő 1990 4. sz. 53-57.

Aukerl Géza: A nemzeti kisebbség szociál-ökológiai fennmaradásáról. (Különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére.) Eszmélet 1990 7. sz. 154-157.

Baka András: Eötvös Józseftől Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp. 1990 Közgazd. és Jogi K. 245 l. Bibliogr. 217-234.

Baka András: Nemzetiségi vagy kisebbségi törvény? Magyar Tudomány 1990 4. sz. 385-393.

Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. Regio 1990 4. sz. 59-66.

Balla D. Károly: Kárpátalja: A magyarság szellemi ébredése. Integrálódni, de mibe? Forrás 1990 4. sz. 77-79.

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. Adalékok a kárpátaljai magyarság identitástudatának természetrajzához. Szivárvány 1990 dec. 32. sz. 111-117.

Balla Gyula: Az egyházak helyzete Kárpátalján. Katolikus Szemle 1990 4. sz. 354-367.

Balla Gyula: Hitélet, az egyházak helyzete Kárpátalján. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 21-27.

Ballek, Ladislav: Magyarok és szlovákok a Duna két partján. Ford. G. Kovács László. Hitel 1990 25. sz. 28-29.

Balogh Júlia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1918-1940. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 31-41.

Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelősség Közép- és Délkelet- Európában az 1940-es években. Múltunk 1990 2. sz. 18-42.

Bán D. András: A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 43-56.

Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. Regio 1990 3. sz. 191-219.

Barabás Béla: A romániai magyarság helyzete 1940-1944. Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 45-48. (A Magyarságkutatás könyvtára 5.)

Barabás Béla: "A romániai magyar nemzetiség "képviselőinek" részvétele az ország vezetésében 1945-1989." Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 57-63.

Beke György: Egyazon égbolt alatt. Tiszatáj 1990 9. sz. 44-52. A Kárpát-medencei magyar kisebbségek keszthelyi találkozója.

Beke György: Magyar gondok Erdélyben. Egyéni feljegyzések közös fájdalmakról. Bp. 1990 Magvető. 194 l.

Beke György: Szóváltás Erdélyben 1944-ben. Magyarok 1990 5. sz. 25-41.

Benda Kálmán: Az erdélyi fejedelemség és a magyar nemzeti hagyományok. Erdélyi Magyarság 1990 2. sz. 24-25.

Benda Kálmán: Történettanítás és nemzeti öntudat. Új Szemle 1990 1-2. sz. 19-22.

Benedek István: Nemzetiség és kisebbség. Hitel 1990 19. sz. 34-36.

Benisch Arthur: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1915). Regio 1990 1. sz. 132-148.

Bojtár B. Endre: A horvát irodalom 1945 és 1970 között. Varietas Historiae. Bp. 1990 Magyarságkutató Intézet. 65-79.

Borsody István: A 20. század magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében. Regio 1990 4. sz. 1-18.

Braxator, Frantisek: Az európai kisebbségvédelem. Ford. és utószó: Püspöki Nagy Péter. Kapu 1990 6. sz. 40-44.

Cholnoky Győző: Töprengés a Teleki Intézet szellemi örökségéről. Magyarság- és kisebbségkutatás - könyvtárak. Könyvtáros 1990 11. sz. 647-650.

Csanády András: Nemzetiségi ellentétek Romániában és az egyenlőtlen fejlődés. Eszmélet 1990 6. sz. 67-78.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék