A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1987: 95 szerző


András Károly: A magyar-román vita. Nemzetiségi kérdés a Budapest-Bukarest-Bécs háromszögben. Új Látóhatár 1987 2. sz. 177-191.

Arday Lajos: Felsőszölnök (Gornji Senik) - Dobronak (Dobrovnik): Történelmi visszapillantás. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 1. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 430 l.

Arday Lajos: Szlovének Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 179-188. (A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1987.)

Arday Lajos: Szlovének a Rába-vidéken. Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. 2. köt. Bp. 1987 Állami Gorkij Könyvtár 739 l.

Balla Gyula: A kárpátaljai (kárpátukrajnai) magyar irodalom regionális hagyományairól. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 299-309. (A Magyarságkutatás évkönyve 1987.)

Balogh Júlia: A beolvasztás stratégiája. A romániai oktatásügy Trianon után. Itt-ott 1987

Balogh Sándor: Erdély és a második világháború utáni békerendezés. Külpolitika 1987 5. sz. 183-208.

Bán D. András: A nemzetiségi kérdés Braun Róbert munkáiban. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 133-143. (Magyarságkutatás évkönyve 1987)

Bona Gábor: Magyar-délszláv együttműködési kísérletek (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 185-196.

Borbándi Gyula: Szellemi és erkölcsi otthon. Jászi Oszkár és a Látóhatár. Új Látóhatár 1987 1. sz. 34-50.

Borsody István: Jászi Oszkár politikai eszmevilága. Új Látóhatár 1987 1. sz. 1-16.

Botlik József: Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. Napjaink 1987 1. sz. 26-29.

Csepeli György: Nemzeti tudat, magyarság. Társadalomkutatás 1987 4. sz. 28-42.

Csurka István: Közép-Európa a hó alatt. Új Látóhatár 1987 2. sz. 163-176.

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp. 1987 Magvető 605 l. Bibliogr. 555-565.

Dupka György - Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában a Kárpáton-túlon. Uzshorod (Ungvár) 1987 Kárpátia Kiadó 71 l.

Duray Miklós: A nemzeti megbékélés feltételei Kelet-Közép-Európában. Új Látóhatár 1987 2. sz. 192-200. U.a. Új Látóhatár 1950-1989. Szerk. Szeredi Pál. Bp. Püski 1989. 162-169.

Éger György: A határmenti térségek társadalmi-települési jellemzői Magyarországon. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 215-242.

Ekmecic, Milorad: Garasanin, Czartoryski köre és a magyarok 1848-1849-ben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 13-17.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából 1944-1945. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 311-325.

Enyedi Sándor: Magyar színház Bukarestben. Tiszatáj 1987 6. sz. 68-72.

Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában. Társadalmi Szemle 1987 7. sz. 66-78.

Fejős Zoltán: Magyar ruha, szüreti bál és az amerikai-magyar etnikus kultúra néhány kérdése. Magyarságkutatás 1987. Bp. 1987 MKCS 267-282.

Fried István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok (1849-1867). Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. köt. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-18 Bp. 1987 Akadémia 307-330.

Für Lajos: Kétfelé nyitott szem. Új Látóhatár 1987 3. sz. 281-296.

Füzes Lajos: Horvátok és a magyarok a Dráva mentén. Somogy 1987 1. sz. 71-72, 5.

Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp. 1987 Kossuth 358 l.

Gáspár Simon: A 14 000 bukovinai magyar hazatelepítésének története. Somogy 1987 2. sz. 84-92.

Gerő András: A magyar politika és a nemzetiségek 1848-1849-ben. Társadalmi Szemle 1987 6. sz. 63--73.

Glósz József: Tolna vármegye nemzetiségi politikája a reformkorban. Dunatáj 1987 1. sz. 17-22.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék