A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1986: 69 szerző


Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1986 Kossuth. 329 l. Bibliogr. 323-330.

András Károly: Magyar kisebbség, szlovák többség - A csehszlovákiai magyarok 1956 előtt és után, valamint rövid kitekintés Kárpátaljára. Harminc év. 1956-1986. Bern 1986 389-425.

András Károly: Nemzeti identitás. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-26. Ua. Katolikus Szemle 1981. 4. sz. 303-318.

Bagi Éva: A magyar örményekről. Confessio 1986 3. sz. 38-43.

Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1986 Kossuth. 418 l.

Balogh Sándor: A magyar kérdés a párizsi békekonferencián, 1946. História 1986

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyarok. Confessio 1986 3. sz. 59-65.

Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illírizmus szülőatyja. Magyar-horvát viszony a 17-18. század fordulóján. Századok 1986 5-6. sz. 943-1002.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1986 Magvető. "737; 923; 653 l."

Bíró Sándor: A magyarországi román egyetemi és főiskolai oktatás 1867-1918. Új Látóhatár 1986 4. sz. 521-534.

Bődy Pál: Magyarok az Egyesült Államokban. Itt-ott 1986 3. sz. 19-24.

Bognár Tibor: A hazai németségre vonatkozó rendelkezések végrehajtása Szulokban 1945 és 1949 között. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 17. köt. Kaposvár 1986 Somogyi ny. 409-414.

Bona Gábor: Örmények az 1848-1849-es magyar szabadságharcban. Szovjet Irodalom 1986 9. sz. 132-135.

Borsody István: A magyar nacionalizmus demokratizálása. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 55-67.

Botlik József: Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében (1957-1982). Komárom 1986 TIT ny. 42

Cseresznyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 637-714.

Dobos László Gábor: A szomszédos államok magyarságának református egyházi életéről. Confessio 1986 3. sz. 44-49.

Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 537-574.

Füzes Miklós: A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941-1949 között. 1. rész. Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 715-772.

Glatz Ferenc: Identitás-konfliktusok a felszabadulás után. Szülőföld és Nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 37-57. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1986 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 190-208.

Gyenge Imre: Reformátusok Burgenlandban. Confessio 1986 3. sz. 94-97.

Hajdú Demeter Dénes: Magyar szórvány Nyugat-Csehországban. Confessio 1986 3. sz. 78-82.

Harsányi Andrea: "A magyar reformátusok élete az Egyesült Államokban és a "gyökérkeresés"." Confessio 1986 3. sz. 111-115.

Hoóz István: A nemzetiségi lakosság kétnyelvűségének alakulása Baranyában. Modern nyelvoktatás 1986 1. sz. 91-101.

Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937). Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1986 Somogy m. ny. 575-602.

Illyés Elemér: Harminc év a romániai magyarok történetéből 1956-1986. Harminc év. 1956-1986. Bern. 1986 426-457.

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Válogatás. Bev., vál. és jegyz. Litván György. Bp. 1986 Gondolat. 315 l. (Közös dolgaink.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Joó Rudolf: Etnikum, kisebbség, szórvány. Confessio 1986 3. sz. 3-9.

Juhász Gyula: A második világháború traumái nemzeti identitásunkban. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 29-36. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék