A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1985: 45 szerző


Arday Lajos - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon. Magyar Tudomány 1985 11. sz. 817-827.

Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában. Jogtud. Közl. 1985 4. sz. 182-189.

Balogh Edgár: Hídverők Erdélyben 1944-46. Cikkek, tanulmányok. Bp. 1985 Kossuth. 145

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932-1933-ban. Történelmi Szemle 1985 4. sz. 602-620.

Benda Kálmán: A nagyenyedi kollégium mint az erdélyi tudományos törekvések bölcsője. Confessio 1985 4. sz. 84-88.

Blazek, Pavle: A magyar nemzetiség irodalmi és kiadói tevékenysége az Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 7. köt. Eszék 1985 H. M. Sz. 83-92.

Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 16. köt. Kaposvár 1985 Somogyi ny. 559-563.

Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss 1864. (Szemelvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból.) Századok 1985 3. sz. 772-835.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. Kell-e politikai emigráció? Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)

Csanda Sándor: Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai. Bratislava - Budapest 1985 Madách - Szépirodalmi. 255 l. Bibliogr. 222-225.

Csoknyai Péter: Burgenland lakosságának nyelvi megoszlása (1923-1981). Bécsi Napló 1985 5. sz. 2.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon (1949-1972). Baranyai helytörténetírás 1983-1984. Pécs 1985 Somogy m. ny. 575-602.

Gelesits Tibor: A nemzetiségekre vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Studia Juvenum. Ser.Juridica. Tom. 2. Fel. szerk. Takács Béla. Pécs 1985 JPTE. 19-23.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. A hűség nyelve. Bratislava 1985 Madách. 18-31.

Illyés Elemér: Románia: Értelmiség és sorsvállalás. Romániai helyzetkép 1984-ből. Katolikus Szemle 1985 1. sz. 76-81.

Jehuda Don - George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle 1985 3. sz. 437-469.

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelőn. Tiszatáj 1985 11. sz. 55-61.

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj 1985 12. sz. 50-57.

Kocsis Károly: Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után. Földrajzi Értesítő 1985 4. sz. 431-454.

Kosáry Domokos: Széchenyi és a nemzetközi politika. História 1985 2. sz. 3-5.

Kovács Ernő: Erdély egyetlen végtelen szerelem. Cikkek, előadások és esszék. San Francisco 1985 Új Hídfő Baráti Köre. 220 l.

Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918-1948. Bp. 1985 Kossuth. 417 l. Bibliogr. 405-412.

Köteles Pál: Háromágú életfa. Az államalkotó, a nemzetiségi és a szórványmagyarság szerepe, viszonya, gondjai. Itt-ott 1985 1. sz. 11-16.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Máté István: Az oroszországi szociáldemokrácia és a nemzeti kérdés (1893-1903). Bp. 1985 Dabasi ny. (Tudományos szocializmus füzetek 80.) Bibliogr. a jegyzetekben.

Megyeri Tamás: Komárom és vidéke 1985 nyarán. Katolikus Szemle 1985 4. sz. 365-368.

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében. Történelmi áttekintés. Tiszatáj 1985 11. sz. 61-77.

Merényi László: Merényi Oszkár terve egy közös magyar-jugoszláv Zrínyi kiadáshoz. Vasi Szemle 1985 2. sz. 278-280.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék