A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1984: 49 szerző


Bognár Kálmán: A kitelepítések. Új Látóhatár 1984 2. sz. 222-228.

Borsi-Kálmán Béla: Egy múlt századi román-magyar megegyezési kísérlet történetéhez. Tiszatáj 1984 9. sz. 57-68.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl. (1821-1860). Kortárs 1984 4. sz. 594-613.

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp. 1984 Múzsák. 110 (Társadalom és művelődés 1.) Bibliogr. 108-110.

Cseresznyés Ferenc: "Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. - 1948. dec.)." Baranyai Művelődés 1984 2-3. sz. 150-152.

Csuka István: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1984 1. sz. 30-31.

Csukás István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésről. Szeged 1984 Szegedi ny. 3-47. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Dabas Rezső: Burgenland álarc nélkül. Montreal 1984 Máté GmbH. 415

Deák Pál, P.: Magyarságtudat külföldön. Lármafa. Magyarságtudat szimpózium. Toronto 1984 Rákóczi Press. 125-152.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Européens. 155-158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984 Szerző. 28

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1983-84. Pécs 1984 513-547.

Gruic, Marinko: A Horvát Szocialista Köztársaság területén élő nemzetiségek helyzetének elemzése. - Horvátoszági Magyarok Szövetsége Évkönyve. 6 köt. Eszék 1984 M.H.Sz. 48-62.

Gyivicsán Anna: Anyanyelvi kultúra és értékrend a magyarországi szlovákoknál. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 135-147.

Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. Tiszatáj 1984 11. sz. 42-48.

Győri-Nagy Sándor: Határmenti német-magyar kétnyelvűség. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-71.

Győri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség. A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról. Tiszatáj 1984 11. sz. 48-53.

Hajnal László Gábor: "A magyarországi "Szent Bertalan éjszakák". A kitelepítésekről." Új Látóhatár 1984 4. sz. 530-539.

Hanák Péter: A dunatáji közösségtudat. Műhely 1984 3. sz. 3-20.

Hites Kristóf: Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya. Katolikus Szemle 1984 3. sz. 273-274.

Illyés Elemér: Erdélyi krónika. Katolikus Szemle 1984 1. sz. 80-81.

Illyés Elemér: Újabb jelentések Erdélyből. Katolikus Szemle 1984 4. sz. 371-373.

Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefüggése. Társadalomkutatás 1984 2. sz. 98-105.

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Bp. 1984 Kossuth. 280 l. Bibliogr. fejezetenként. (Napjaink kérdései.)

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés, kisebbségi egyenjogúság napjainkban. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 140-146.

Joó Rudolf: Nemzetiségi nyelv és tudat a magyarországi nemzetiségi középiskolákban. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 39-58.

Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) vizsgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzős osztályaiban. Tiszatáj 1984 11. sz. 36-42.

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984 Dialogues Europeens. 106-131. (Magyar Füzetek 13.)

Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984 Kossuth. 165-179.

Kozma Mihály: Nemzetiségi magatartás a tájnyelv és az irodalmi nyelv használatában a magyarországi románok körében. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 72-86.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék