A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1983: 59 szerző


Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 292 Bibliogr. 265-292.

Baka András: Egy liberális jogállamkoncepció (Eötvös József) nemzetiségi vonatkozásai. Jugtudományi Közlemények 1983 5. sz. 311-317.

Baka András: A nemzeti-nemzetiségi kérdés és az állami szervezés Eötvös József politikai gondolkodásában. Állam- és jogtudomány 1983 2. sz. 245-270.

Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésről. Világosság 1983 8-9. sz. 528-536.

Boda Gábor: Szerb katonák az 1848-49-es honvédseregben. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 153-165. - Ua. Hadtörténelmi Közlemények 1981. 1. sz. 105-116.

Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről. Történelmi Szemle 1983 2. sz. 281-305.

Botlik József: A hűség őrhelyén. A pozsonyi irodalmi szemle huszonöt évéről. Napjaink 1983 9. sz. 24-28.

Cseresznyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948). Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 595-614. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 49.

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után (1849-1867). Szeged 1983 Szegedi ny. 49 l. (Iradalomtörténeti dolgozatok 151.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Detela, Lev: A kétnyelvűség problémája. Bécsi Napló 1983 5. sz.

Duran, Teofik: Tájékoztatás a Horvát SZK Szábora a nemzetiségek alkotmányos jogai megvalósítására vonatkozó határozatainak végrehajtásáról. Eszék községek közössége területén. Horvátországi Magyarok Évkönyve 5. köt. Eszék 1983 H.M.S. 40-53.

Fehér István: A bonyhádi Hűségmozgalom történetéhez. Bp. 1983 Akadémia 73.l. Bibliogr. 71-73. (Nemzetiségi füzetek 4.)

Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld 1983 3. sz. 37-57.

Für Lajos: A nemzetiség-magyarság-tudomány múltja. Tudománytörténeti áttekintés. Műhely 1983 3. sz. 18-31.

Füzes Miklós: Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949. Baranyai helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogy m. ny. 557-593. (Baranyai levéltári füzetek 48.)

Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése. Világosság 1983 8-9. sz. 520-527.

Gáll Ernő: Mikó Imre - a nemzetiségi jogász. Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 402-429.

Gáll Ernő: A sajátosság méltósága. Esszégyűjtemény. Bp. 1983 Magvető. 525 l.

Gavralovic, Slavko: A jugoszláv történetírás a vajdasági 1848-49-es forradalomról. Szerbek és magyarok a Duna mentén (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-49 Bp. 1983 Akadémia. 72-93.

Gorjanac, Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 392-439.

Gyönyör József: Csehszlovákia népesedésének nemzetiségi megoszlása. Irodalmi Szemle 1983 1. sz. 30-38.

Hamza András: A közösség palásttalan papja: Illyés (Gyula). Itt-ott 1983 3. sz. 13-25.

Hoóz István: Baranya megyében élő német és délszláv lakosság nemzetiségi tudatának alakulásáról. Demográfia 1983 2-3. sz. 315-329.

Hoóz István: A nemzetiségi tudat lépcsőfokai. Élet és Tudomány 1983 41. sz. okt. 14. 1286-1288.

Illyés Elemér: Erdély: egy vállalkozás távlatai. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 99-108.

Illyés Elemér: Jövőkép jóslások nélkül. Katolikus Szemle 1983 4. sz. 384-387.

Illyés Elemér: Valami elindult Erdélyből. Katolikus Szemle 1983 1. sz. 69-73.

Joó Rudolf: Az etnikai konfliktusok okai és jellemzői. A nemzetiségi viszonyokat meghatározó tényezőkről. Külpolitika 1983 3. sz. 73-85.

Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában. Világosság 1983 8-9. sz. 540-548.

Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai. Bp. 1983 Akadémia. 77 l. Bibliogr. 73-77. (Nemzetiségi füzetek 5.)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék