A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1982: 64 szerző


*** Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Bev. Borsody István. Paris 1982 Magyar Füzetek. 125 l. (Magyar Füzetek könyvei 4.)

Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv-magyar határ kialakulásáról (1918-1919). Századok 1982 2. sz. 323-339.

Beke György: Nemzetiségi létfeltételek építése Erdélyben 1944 és 1948 között. Forrás 1982 8. sz. 80-86.

Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982 Kriterion. 396 l.

Borbándi Gyula: Jászi Oszkár utolsó vállalkozása. Új Látóhatár 1982 2. sz. 240-264.

Csoóri Sándor: Közérzet és nemzeti tudat. Itt-ott 1982 4. sz. 6-12.

Dávid Gyula: ""... a magyarság bennünk nem a jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot." Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához." Tiszatáj 1982 3. sz. 30-37.

Dávid Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ 1982 7. sz. 38-50.

Dávid Zoltán: A magyarul beszélők száma. Magyar Nyelvőr 1982 7. sz. 38-50.

Deák Ernő: Jugoszlávia nemzetiségi politikája. Ernest Petric egyetemi tanár nyilatkozata a Bécsi Naplónak. Bécsi Napló 1982 3. sz.

Domokos Pál Péter: Csángó-magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1982 2. sz. 165-173.

Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj 1982 8. sz.

Erdődi Csaba: Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 391-413.

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Bukarest 1982 Kriterion. 81 l. (Századunk)

Fogarassy László: Pozsony város nemzetiségi összetétele. Alföld 1982 8. sz. 59-74.

Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből. História 1982 4-5. sz. 60-61.

Für Lajos: A magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely 1982 2. sz. 76-83.

Für Lajos: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások. Valóság 1982 1. sz. 34-46.

Füzes Miklós: A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949). Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 Somogy m. ny. 515-534. (Baranyai levéltári füzetek 31.)

Glatz Ferenc: Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén. História 1982 4-5. sz. 34-36.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982 463-513.

Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 38-39.

Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között. Földrajzi Közlemények 1982 2. sz. 89-106.

Hegyi Béla: A Vigília és a magyar szellemi élet. A külföldi magyarság és a Vigília. Itt-ott 1982 3. sz. 12-18.

Illyés Elemér: Az emberi jogok és a romániai magyarság. Katolikus Szemle 1982 3. sz. 262-268.

Illyés Gyula: Ki a magyar? Bp. 1982 Magvető 64 (Gondolkodó Magyarok)

Katus László: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében 1850-1918. História 1982 4-5. sz. 18-21.

Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezői. Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez. Tiszatáj 1982 6. sz. 39-47.

Kende János: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom. História 1982 4-5. sz. 22-26.

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Forrás 1982 12. sz. 1-9.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék