A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1979: 53 szerző


Andrásfalvy Bertalan: Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 335-346.

Baka András: Nemzetiség és demokrácia a magyar polgári radikális elképzelésekben (1900-1910). Jogtudományi Közlemények 1979 6. sz. 358-362.

Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. (A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia). Bukarest 1979 Politikai Kiadó. 263 l.

Balogh Edgár: A Kelet Népe és Erdély. Korunk 1979 5. sz. 331-334.

Balogh Edgár: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár 1979 Dacia. 175 l.

Balogh Sándor: Az 1946. febr. 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle 1979 1. sz. 59-87.

Bezerédy Győző: A baranyai német lakosság betelepedése és ennek tükröződése a községek hivatalos pecséthasználatában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 397-408.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság 1979 8. sz. 35-38.

Biró Péter: Egy Romániában élő magyar politikai gondolkodó feljegyzései az 1978-as esztendőből. Európai Napló I. Mi kelet-európaiak... Párizs 1979 Magyar Füzetek. 73-123. (Magyar Füzetek 3.)

Biró Péter: Kisebbségi perspektívák a totalitárius társadalomban. Európai Napló II. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar füzetek. 73-131. (Magyar füzetek 5.)

Csalog Zsolt: Cigányfalu Baranyában. Jegyzetek a cigányság helyzetéről. Kritika 1979 10. sz. 13-16.

Csepeli György: A nemzeti tudat és az érzésvilág kutatásáról. Társadalmi Szemle 1979

Deák Ernő: Burgenland: a magyarság helyzete a századfordulótól napjainkig. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 254-265.

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Bp. 1979 Magvető. (Gyorsuló idő) Bibliogr. 145-164.

Fügedi Erik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979 2. sz. 355-376.

Füzes Miklós: Vokány népesség a 18. század elejétől a 20. század közepéig különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 347-370.

Füzes Miklós: Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban. A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása. Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 103-107.

Füzes Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44. tanévekben. Baranyai Helytörténetírás 1979. Pécs 1979 Somogy m. ny. 385-439.

Illyés Elemér: A kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem. Katolikus Szemle 1979 1. sz. 65-68.

Illyés Elemér: A nemzetiségek jogi helyzete. Románia. Katolikus Szemle 1979 3. sz. 248-253.

Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. Kisebbségben. Párizs 1979 Magyar Füzetek. 13-22. (Magyar Füzetek 5.)

Imre Mária, L.: Adatok Mecseknádasd 18. századi népességének alakulásához. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 371-396.

Kávássy Sándor: Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a XIX. század elején. Eger 1979 Boesodm. ny. 321-337. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 15. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Kiss Géza: Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 409-441.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában. Bp. 1979 Magvető. 253 l. (Gyorsuló idő)

Komanovics József: A hazai németség helyzetét szabályozó rendelkezések és ezek végrehajtása a felszabadulást követő években (1945-1950). Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 559-568.

Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között. Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979 Pécsi Szikra ny. 511-557.

Kósa László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. Alföld 1979 12. sz. 86-90.

Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Bp. 1979 Kossuth. 187 l.

Kővágó László: A nemzeti kérdés a Tanácsköztársaság idején. Párttörténeti Közlemények 1979 3. sz. 163-173.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék