A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1977: 50 szerző


Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975. Bp. 1977 Magvető. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret. Korunk 1977 10.sz. 860-862.

Balogh Edgár: Az életépítő. Kós Károlyról. Tiszatáj 1977 10.sz. 29 l.

Becsei György: Jugoszlávia. Katolikus Szemle 1977 2.sz. 150-153.

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. Szeged 1977 Szegedi ny. 63 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 113.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 7. Tom. 1967.)

Deák Ernő: II. Rákóczi Ferenc és a független nemzeti állam eszméje. Integratio 1976. Bp. 1977 Európa Club. 1-64.

Fábry Zoltán: Nincs elveszett poszt. Utószó a hűségről. A Csallóköztől Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 313-319.

Fehér Pál, E.: Nemzet - nemzetiség. Kritika 1977 12.sz. 3-4.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. A csehszlovákiai magyarság népesedési tükre. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 292-312.

Hoóz István: Az 1970. évi népesség száma és megoszlása. A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 18-92.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái. Demográfia 1977 1.sz. 23-37.

Hoóz István: A baranyai nemzetiségekről. Bp. 1977 Pécsi Szikra ny. 9-17.

Illyés Elemér: Románia. Katolikus Szemle 1977 1.sz. 64-66.

Illyés Elemér: Románia. Román kultúrforradalom és a nemzeti kisebbségek. Katolikus Szemle 1977 4.sz. 359-362.

Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az első világháború előtti években. Századok 1977 749-774.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Bp. 1977 Kossuth. 188 l. (Nemzetközi Zsebkönyvtár.)

Joó Rudolf: A nemzetiségi kérdés az 1945 utáni európai államközi dokumentumokban. Külpolitika 1977 2.sz. 79-92.

Juhász Géza: A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítása és kiadása 1970-1975-ig. Létünk 1977 5.sz. 198-216.

Kemény G. Gábor: Zrások Mocsáry Lajosról. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 35-61.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977 Madách. 147-155.

Kemény G. Gábor: A múlt század hetvenes éveinek magyar-szlovák kapcsolatairól. Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977 Madách. 118-125.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés a régi Népszavában az első világháborúig. Tiszatáj 1977 6.sz. 58-69.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826-1916). Életút és pályakép. Bp. 1977 TIT. 65 l. (Történelmi füzetek 1977/1.)

Kemény G. Gábor: "Mocsáry Lajos az "egyleti jog" szabadságáért." Létünk 1977 5.sz. 155-167.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok. Új Auróra 1977 2.sz. 130-145.

Kemény G. Gábor: Mocsáry és Sarcevic. Üzenet 1977 1.sz. 3-23.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Kelet-Európája. Magyar Tudomány 1977 1.sz. 3-12.

Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.). Bp. 1977 Akadémia. 96-139. Klny. Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalomból. 5.

Király Károly: Románosítás Erdélyben. Király Károly levele Vincze János a RKP KB tagjának. Új Látóhatár 1977 6.sz. 506-510.

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 1977 Magvető. 554 l. (Elvek és utak.)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék