A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1976: 51 szerző


Barics Ernő: Adatok Felsőszentmárton XVII. századi történetéhez. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 154-157.

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. Szeged 1976 Szegedi ny. 17-69. (Irodalomtörténeti dolgozatok 122.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricum 16. Tom.)

Czapár József: A nem anyanyelv tanulásának és használatának néhány pszichológiai vonatkozása. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 219-230.

Fehér István: Képek a baranyai németek múltjából. Baranyai Művelődés 1976 1. sz. 123-126.

Gyönyör József: Egyenlő jogok és egyenlő követelmények. Adatok és tények a csehszlovákiai magyarság helyzetéről. Az 1970. évi népszámlálás tükrében. A nemzetiségi kérdésről. Új Forrás 1976 3. sz. 57-72. Bibliogr. 70-71.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle 1976 3. sz. 240-246.

Györe Kornél: Szabadka településképe. Szabadka 1976 Életjel. 188 l. (Életjel Könyvek 12.) Bibliogr. 154-155.

Hanák Péter: Mocsáry Lajos (1826-1916). Honismeret 1976 5. sz. 3-5.

Hegedűs Antal: A bácskai és szerémségi katolikus népoktatás a XVIII. században. Létünk 1976 1. sz. 71-80.

Hock Rezső: Adalékok Vajdaság többnyelvűségének történetéhez. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 75-94.

Horváth Árpád: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználata Vajdaság SZAT igazságszolgáltatási szervei előtt. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatár Szabadka 1976 Fórum. 137-158.

Horváth István: Esztergom és környékének pusztulása a XVI-XVII. században. - Adatok Esztergom vidéke nemzetiségi képének kialakulásához. Új Forrás 1976 3.sz. 33-38.

Horváth Mátyás: Egynyelvűség-kétnyelvűség oktatási gyakorlatunkban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 306-322.

Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. 2. bőv. kiad. München 1976 Molnár János ny. 426 l. (Auróra könyvek)

Illyés Elemér: Magyar egyházak Romániában. Katolikus Szemle 1976 3.sz. 224-233.

Janics Kálmán: A csehszlovákiai magyar kisebbség. Új Látóhatár 1976 6.sz. 523-537.

Jánosi Gábor: A nemzetiségek anyanyelvű képzésének lehetőségei Jugoszláviában. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 200-218.

Joncic, Koca: A szüvetségi képviselőház és a nyelvi egyenjogúság. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 124-136.

Joó Rudolf: Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a nemzeti kisebbségek védelme. Külpolitika 1976 4.sz. 60-73.

Juhász László: Határőrtelepülésektől a nyelvszigetekig. Az ausztriai magyar kisebbség múltja és jelene. Új Látóhatár 1976 3.sz. 205-214.

Kalmár György: Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914). Bp. 1976 Akadémia. 247 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Tiszatáj 1976 11.sz. 69-75.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a délszlávok. Emlékezés. Tiszatáj 1976 10.sz. 45-54.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság. Századok 1976 4.sz. 587-606.

Kiss Géza: A mohácsi délszlávok a magyar szabadságharcot megelőző évtizedek forrásaiban. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 149-153.

Kiss Gy. Csaba - Kulcsár Szabó Ernő: Nemzetiségi irodalmak. Tiszatáj 1976 7.sz. 81-87.

Kósa László: A hazai nemzetiségi politika újabb szakasza. Forrás 1976 1.sz. 53-58.

Kovács András: A németek letelepedése Villányban és környékén. Baranyai Művelődés 1976 1.sz. 134-138.

Kővári László: Nemzetiségeink jelene. Bp. 1976 Sasad TSZ soksz. 83 l. (Nemzetiségi füzetek 1.)

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben 1905-1975-ig. Létünk 1976 3-4.sz. 117-141.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék