A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1975: 22 szerző


Balla Gyula: A kárpátukrajnai magyar irodalom szociográfiai kezdeményei. Forrás 1975 9. sz. 89-90.

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreal 1975 Szerző. 242 l.

Beke György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. században. Korunk 1975 7. sz. 553-559.

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása. Bp. 1975 Akadémia. 290 l.

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés. Soproni Szemle 1975 3. sz. 232-244.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás 1975 "3. sz. 70-83.; 4. sz. 59-68."

Deák Ernő: Az idő sodrában. Őrségi jegyzetek. Földrajzi megközelítés. Integratio 1974. Bécs 1975 Európa Club. 140-170.

Drahos Ágoston: A kétnyelvűség kérdése és néhány didaktikai konzekvenciája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 39-56.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. nov. - 1923. márc.) Soproni Szemle 1975 2. sz. 139-157.

Gulka Géza: Kétnyelvű tanítás Szabadka és környéke iskoláiban. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 106-119.

Görömbei András: Vázlat a csehszlovákiai magyar szociográfiáról. Forrás 1975 9. sz. 82-85.

Jakab Róbertné - Szabó Gyula: A nemzetiségi nyelvoktatás szóbeli szakaszának néhány problémája. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 74-89.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975 2. sz. 63-68.

Kiss Gy. Csaba: Nemzetiségi lét, nemzetiségi irodalom. Jegyzetek az utolsó negyedszázad szlovákiai magyar irodalmáról. Alföld 1975 10. sz. 23-29.

Kiszely Gábor: Egy vajdasági falujáró jegyzetei. (Korógy-Vörösmart.) Új Látóhatár 1975 6. sz. 515-523.

Kósa László: Magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása 1945-1970. Etnográfia 1975 2-3. sz. 422-436.

Kozma Gyula: A hazai román anyanyelvi képzés nyelvi alapjai és az ebből következő feladatok. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jaka Bp. 1975 OPI. 70-73.

Mokuter Iván: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseiről. Nemzetiségi iskola - anyanyelvi nevelés. Tanulmányok a nemzetiségi oktatásügy köréből. szerk. Jakab Bp. 1975 OPI. 7-38.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék