A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1973: 52 szerző


Arató Endre: Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973 75

Balogh Edgár: Mocsáry-idézés ma. Korunk 1973 8. sz. 1193-1197.

Bárczay Gyula: A kisebbségi egyházak feladatai és lehetőségei az új világ felépítésében. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 31-44.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923-1929). Századok 1973 3. sz. 644-685.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 11-24.

Benedek György: A bihari szlovákok törrnyelvűsége. Korunk 1973 8. sz. 1223-1228.

Bezerédy György: Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 138-142.

Budzsáklia Mátyás: A nemzetiségi szövetségek helye és szerepe. Állam és Igazgatás 1973 2. sz. 108-118.

Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Szeged 1973 Szegedi ny. 78 l. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 13. Tom.)

Deák Ernő: Magyarságunk európai szembesítése. Vázlat. Integratio 1972. Wien 1973 Európa Club. 1-13.

Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1973 1. sz. 13-29.

Domokos Pál Péter: Moldva magyarsága és a magyar kultúra. Katolikus Szemle 1973 3-4. sz. 247-265.

Füves Ödön: A pesti görögök iskolái. Bp. 1973 Akadémia. 98-104. - Klny. az Antik Tanulmányokból. 1972.

Györe Kornél: Bécska népessége a XVI. század végén. Létünk 1973 2-3. sz. 171-177.

Habsburg Ottó: Középeurópa helyzete a világpolitikában. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 119-133.

Hoóz István: Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 1-2. köt. Bp. 1973 Statisztikai K. 127 l. + mell. 116.

Hoóz István: A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 105-114.

Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. A szociológia első magyar műhelye. 2. köt. Bp. 1973 Gondolat. 65-83.

Juhász Géza: A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az irodalom síkján. Üzenet 1973 1. sz. 29-54.

Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék 1973 Fórum 73-86.

Juhász László: Bécs magyar emlékei. Integratio 1972. Wien 1973 Europa Club. 14-28.

Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai. Kortárs 1973 10. sz. 1668-1674. Ua. Korunk 1973. 12. sz. 1902-1908., Ua. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974. 18. sz. 77-85.

Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Bp. 1973 Akadémia. 121 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 68.)

Kolozsi Tibor: Politika, nemzetiség és vallás. Üzenet 1973 10. sz. 751-761.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. Bukarest 1973 Kriterion. 517 l. + 4 t. (Romániai magyar írók.)

Kósa László: Kalotaszeg népe. Tiszatáj 1973 12. sz. 66-73.

Kővágó László: A nemzetiségi művelődésügy Magyarországon. Kortárs 1973 3. sz. 495-501.

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék