A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1971: 30 szerző


Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Bp. 1971 Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971 4. sz. 489-501.

Danic, Vladimir: A nemzetiségi viszonyok kérdései Szabadkán. Üzenet 1971 2. sz. 187-195.

Fábry Zoltán: Vigyázó szemmel. Fél évszázad kisebbségben. Bratislava 1971 Madách. 326-337.

Fehér Pál, E.: A szomszéd nyelvét is... A nemzetiségi kérdés Romániában. Forrás 1971 2. sz. 64-68.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. Soproni Szemle 1971 2. sz. 138-145.

Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban. ELTE Acta 13. köt. Bp. 1971 ELTE ÁJK. 193-206.

Hock Rezső: Joggyakorlat magyarul, egyenjogúan. Aktuális szemlélődés az egyenjogú nyelvhasználat néhány jogi és gyakorlati kérdéséről. Híd 1971 3. sz. 355-365.

Horváth Ferenc: A kanizsai határőrvidék nemzetiségei és a török veszély. Vasi Szemle 1971 4. sz. 555-563.

Illyés Gyula: A népek és tudatuk. Jelenkor 1971 12. sz. 1070-1073.

Janics Kálmán: A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság 1971 6. sz. 20-31.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971 Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Magyar-délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos XX. századi pályaképében. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1971 5-6. sz. 89-96.

Komanovics József: A magyarországi német nemzeti mozgalom történetének vázlata (a 18. századtól) az 1930-as évek végéig. Baranyai Művelődés 1971 2. sz. 85-90.

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971 10. sz. 1501-1512.

Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle 1971 1-2. sz. 106-132.

Mikó Imre: Nemzet és nemzetiség. Korunk 1971 5. sz. 681-691.

Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet az erdélyi fejedelemség korától 1868-ig. Korunk 1971 10. sz. 1547-1555.

Mirnics Károly: A jugoszláviai magyar diaszpóráról. Üzenet 1971 4. sz. 440-447.

Mirnics Károly: A nemzetiségi kérdés útjai és útvesztői. Híd 1971 5. sz. 605-613.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971 5. sz. 663-673.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971 3. sz. 202-210. "- Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó."

Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921). Bp. 1971 Akadémia. 193 l. Bibliogr. 179-185.

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971 9. sz. 1281-1287.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék