A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1970: 26 szerző


Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti előzményei. Valóság 1970 1. sz. 36-47.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970 Akadémia. 330.l. Bibliogr. 313-323.

Bozóki Antal: Hozzászólás Híd 1970 10-11. sz. 1154-1162.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970 97-114.

Csizmadia Andor: Önkormányzatok - nemzeti bizottságok a felszabadulás után. Állam és Igazgatás 1970 4. sz. 300-311.

Kávássy Sándor: Kossuth a nemzetiségi kérdésről emigrációs irataiban. Eger 1970 Borsod m. ny. 407-417. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 8. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei 750.)

Komanovics József: Szlovákiai magyarok betelepítése Baranyában 1947-1948-ban. Agrártörténeti Szemle 1970 1-2. sz. 181-200.

Kunszabó Ferenc: Hontalan honosok. Néhány jellemző példa a bácskai nemzetiségi községek lakóinak a második világháború alatti és utáni sorsáról. Forrás 1970 2. sz. 30-36.

Lantos Ferenc: Nemzetiségi nyelvoktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1970 dec. 32-36.

Mirnics Károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében. Híd 1970 1. sz. 83-99. Ua. Demográfia 1970. 3. sz. 269-282.

Mirnics Károly: Vajdaság sorsa a nemzetiségek sorsa. Híd 1970 7-8. sz. 823-841.

Mokuter Iván: A nemzetiségi oktatás néhány időszerű kérdése. Baranyai Művelődés 1970 dec. 28-31.

Mucsi Ferenc: Lenin és a nemzetiségi kérdés. Történelmi Szemle 1970 2. sz. 230-239.

Nagy Károly: ""Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepéről.) " Új Látóhatár 1970 3. sz. 239-247.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok 1970 1. sz. 3-34.

Rehák László: Kívánt segítség és hivatlan atyáskodás a nemzetiségek érvényesülési folyamatában. Híd 1970 7-8. sz. 801-822.

Rehák László: Lenin és a nemzeti kisebbségek helyzete. Híd 1970 4. sz. 428-439.

Rehák László: A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek alakulása Jugoszláviában. 1-2. köt. Belgrád-Szabadka 1970 "Soksz. 41 l.; 32 l."

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1970 1. sz. 35-44.

Sikfői Tamás: Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921 között Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés 1970 ápr. 165-171.

Spira György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. Magyar Tudomány 1970 10. sz. 727-735.

Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Pozsony 1970 Madách. 410 l.

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970 3. sz. 369-396.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970 Pécsi Szikra ny. 21.l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék