A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1969: 27 szerző


Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969 Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 104-123.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969 1-2. sz. 1-25.

Gáll Ernő: Társadalomtudomány és önismeret. Korunk 1969 6. sz. 826-833., 7. sz. 1000-1009.

Gergely Ernő: Az ukrán- és németkérdés a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájában. Századok 1969 2-3. sz. 425-448.

Hock Rezső: A nemzetiségi nyelvek egyenrangú használata mint önigazgatási megállapodás. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 147-153.

Komanovics József: A népi demokratikus forradalom és a telepítés Baranya megyében 1945-1947 között. Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből (1944-1948). Pécs 1969 Városi Tanács. 93-147.

Kongó Tivadar: A nemzetiségek helyzete és nyelvi egyenjogúságuk érvényesítése az igazságügyi és egyéb szervek előtti eljárásban Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban. Szabadka 1969 ny. n. 29.

Kós Károly: Hármaskönyv. szépirodalom, publicisztika, grafika. Bev. Balogh Edgár. Bukarest 1969 Irodalmi Kiadó. 579 l.

Kósa László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Valóság 1969 4. sz. 12-22.

Kővári László: A Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Párttörténeti Közlemények 1969 1. sz. 40-57.

Kunszabó Ferenc: A sokgyökerű Magyar Bácska. A nemzetiségi kérdés. Forrás 1969 5-6. sz. 64-73.

Melvinger, Zlatko: A vajdasági területi iskolák eddigi fejlődésének néhány jellegzetessége. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 127-145.

Mezei István: A nemzeti egyenjogúság regionális gazdasági tényezői a Vajdaságban. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 13-60.

Mirnics Károly: Autonóm nemzetiségi fejlődésünk új lehetőségei. A vajdasági alkotmánytervezet kapcsán. Híd 1969 1. sz. 87-104.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 111-125.

Rehák László: A nemzetiségek időszerű kérdései. Híd 1969 10. sz. 1152

Rehák László: Vajdaság Autonóm Tartomány lakossága nemzetiségi megoszlásának jellegzetességei. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum 61-75.

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1969 3. sz. 200-213., 4. sz. 307-326.

Romic, Desa: A nemzeti egyenjogúság távlatai Vajdaság önigazgató társadalmában. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 76-87.

Steiner Tibor - Obermayer Béla - Kozel Leóné: A nemzetiségek helyzete Komárom megyében. Új Forrás 1969 3. sz. 79-92.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969 Kossuth. 189 l. (Népszerű történelem.)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok kulturális egyesületei. Bp. 1969 Házi soksz. 124 l. (A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969 TIT. 14 l. Bibliográfia a jegyzetekben.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969 6. sz. 834-838.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék