A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1967: 16 szerző


Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késői feudalizmus korszakában. Századok 1967 6. sz.1357-1364.

Csatári Dániel: Nemzeti kérdés, nemzeti büszkeség, szocialista hazafiság. Társadalmi Szemle 1967 12. sz. 45-57.

Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967 Akadémia. 143 l. (Irodalomtörténeti füzetek 56.)

Für Lajos: Szigetmagyarság. Beszámoló egy svájci tanácskozásról. Honismeret 1967 5. sz. 50-53.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi munkásmozgalom kezdetei Pesten. Budapest 1967 12. sz. 21-22.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi népköltészet első magyar gyűjteménye. Látóhatár 1967 3-4. sz. 379-383.

Kővágó László: A Marx-Lenin ház. Tizenöt nemzetiség forradalmi központja Budapesten 1919-ben. Budapest 1967 5. sz. 14-17.

Krizsán Ferenc: A szlovák nemzetiség kulturális élete hazánkban. Békési Élet 1967 3. sz.79-81.

Mucsi Ferenc: Nemzetiségi munkássajtó, nemzetiségi munkásegyletek Budapesten. Budapest 1967 2. sz. 40-41.

Őry-Oberding József: A bukovinai székelyek betelepítése a Dunántúlon. Agrártörténeti Szemle 1967 1-2. sz. 183-194.

Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. Jogi-politikai tanulmány. Ford. Kollin József. Novi Sad 1967 Fórum. 504 l.

Sárközi Zoltán: Bráz Lajos (1827-1856). Történelmi Szemle 1967 3. sz. 343-355.

Szász Zoltán: Román diákok Budapesten 1848-1918. Budapest 1967 6. sz. 30-32.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967 MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967 Akadémia. 241 l.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék