A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1965: 12 szerző


Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Csanda Sándor: Petőfi és a szlovákok. Csanda S.: Hidak sorsa. Tanulmányok. Bratislava 1965 56-105.

Kókay György: Rát Mátyás a hazai nemzetiségekről és a magyarországi népek kelet-nyugat közötti közvetítő szerepéről. Bp. 1965 Akadémiai ny. 371-378. 1965 3-4. sz.-ból. Klny. a Filológiai Közlöny

Márton László: Zsidó sors, zsidó kérdés a háború utáni Magyarországon. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 121-152.

Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchiában 1840-1918. Bp. 1965 Kossuth. 163 l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló előtt. Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965 Békésmegyei ny. 43-80.

Szeli István: Hajnóczy József és a délszlávok. Kortörténeti tanulmány. (Novi Sad) 1965 Fórum. 198. Bibliogr. 159-166.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok 1965 6. sz. 1247-1258.

Windisch Éva, V.: Kísérlet a délmagyarországi németség megszervezésére a századforduló első éveiben. Történelmi Szemle 1965 l. sz. 23-60.

Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Csehszlovákiában. Ford. Balogh-Dénes Árpád. Bratislava 1965 Vyd. polit. lit. 213. Bibliogr. 213-214.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék