A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1964: 10 szerző


Erényi Tibor: Az 1918 előtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 187-208.

Fukász György: A polgári radikálisok nacionalizmusa. Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 209-231.

Galantai József: Trianon és a revíziós propaganda. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 280-301.

Hajdú Tibor: A nemzetiségi kérdés és az 1918-1919-es forradalmak. A dualizmus nemzeti politikájának csődje és a monarchia felbomlása. A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964 Kossuth. 232-279.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. "717 l.; "

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964 Tankönyvk. 714 l.

Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 1964 Akadémia. 269 l.

Tilkovszky Lóránt: Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964 1. sz. 87-111.

Windisch Éva, V.: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom előtörténete (1867-1900). Századok 1964 4. sz. 635-59. 5-6. sz. 1104-1127.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék