A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1957: 8 szerző


Bányai László: A nemzetiségi kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk 1957 12. sz. 1626-1633.l.

Darnay (Dornyai) Béla: "Mit jelent a sok magyar "Burgundia" helynév?" Földrajzi Közlemények 1957 4. sz. 333-338.l.

Gergely Ernő: A nemzetiségi politika Magyarországon a kiegyezéstől az osztrák-magyar monarchia felbomlásáig. Jogtudományi Közlöny 1957 1-3. sz. 74-81.l.

Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp. 1957 Hadtörténelmi Intézet. 173 l. + 3 térkép.

Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. Irodalomtörténet 1957 3. sz. 313-336.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. Korunk 1957 8. sz. 969-976.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk 1957 11. sz. 1476-1483.l.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék