A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

1946: 18 szerző


Andics Erzsébet: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Bp. 1946 Szikra. 45 l.

Bethlen Oszkár: Reszlovakizálás és a szlovákok kényszerű áttelepítése. Társadalmi Szemle 1946 8-9. sz. 624-629. l.

Bethlen Oszkár: Az új Csehszlovália és a cseh-magyar viszony. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 52-58 l.

Bethlen Oszkár: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítése. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 65-68.

Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Bp. 1946 Új magyarország 116 l. (Az Új Magyarország röpiratai)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár 1946 Erdély 8 l.

Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Kolozsvár 1946 Minerva ny. 32 l. (Jog- és közigazgatástudományi értekezések 5.)

Gombos László: A magyarság nyelvrokonainak kultúrélete a Szovjet-unióban. Társadalmi Szemle 1946 1. sz. 62-65.

Horváth József: A romániai magyarság és a választások. Fórum. 1946 365-369.

Kassai Géza: A Szovjetunió nemzetiségi politikája. Bp. 1946 Atheneum ny. 106. l. (térkép)

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. 1. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1900-1918. Bp. 1946 Gergely R. 188. l.

Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés a törvények és ter-vezetek tükrében (1790-1908). = A Dunatáj. (Szerk.) Radisics Elemér Bp. 1946 Gergely R 1. köt. 158-320.

Molnár Erik: Zsidókérdés Magyarországon. Társadalmi Szemle. 1946 5. sz. 326-334.

Szabó Imre: A csehszlovák kisebbségi rendszer változásai. Valóság 1946 6-9 sz. 14-35.

Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940-1944) Bp. 1946 Egyetemi ny. 42. l.

Szenczei László: A magyar-román kérdés. Történeti és politikai tanulmány. Bp. 1946 Officina. 199. l.

Vigh Károly: A magyarországi szlovákok településének történetéből. Társadalmi Szemle 1946 7. sz. 544-547.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék