A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

z betű: 25 szerző


Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972 2. sz. 315-317.

Zarko, Jovan Veselinov: Vajdaság s népeinek meg nemzetiségeinek harca. Híd 1974 3. sz. 243-255.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezője. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatá Szabadka 1976 Fórum. 27-40.

Zielbauer György: A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között. Vasi Szemle 1981 "1. sz. 116-130.; 2. sz. 237-245."

Zielbauer György: Képek a Vas megyei nemzetiségek közelmúltjáról (1945-1948). Vasi Szemle 1982 3. sz. 421-438.

Zielbauer György: A németség helyzete és mozgalmai a két világháború között Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyében. Műhely 1984 6. sz. 59-66.

Zvara, Juraj: Nemzet, nemzetiség, nemzeti tudat. Ford. Dósa László. Bratislava 1985 Madách. 210 l. Bibliogr. 208-210.

Zielbauer György: Észak-Somogy németsége XX. századi történetének néhány kérdése. Somogy 1986 6. sz. 87-94.

Zielbauer György: Adatok a Vas megyei nemzetiségek XX. századi asszimilációjának különböző megnyilvánulásaihoz. Vasi Szemle 1987 2. sz. 223-238.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). Műhely 1987 6. sz. 45-58.

Zorn Antal: A bukovinai székelyek letelepítése Bács-Kiskun megyében. Honismeret 1987 2. sz. 46-48.

Zalewski, Kazimierz: A nemzeti kérdés Oroszországban. A nemzeti kérdésről 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Bp. 1988 Kossuth 251-264.

Zielbauer György: A hazai németek kitelepítéséről az Unser Hauskalender 1949-1986 közötti számaiban megjelent cikkek, írások alapján. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. Bp. 1988 Tankönyvk. 190-200.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Győr-Sopron megyében (1920-1980). 1988 Műhely 1. sz. 56-68.

Zielbauer György: Nyugat-Dunántúl németsége XX. századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció (1920-1980). Történettudomány 1988 95-118. ua. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei . 6. köt. 1988. 95-116.

Zelei Miklós: Külföldi magyarokról, nyelvről, irodalomról. Egy délelőtt Szegeden, Illia Mihálynál. Forrás 1989 7. sz. 114-123.

Zielbauer György: Szabolcs-Szatmár megye németsége 1944-1945-ben. Szabolcs Szatmári Szemle 1989 1. sz. 29-41.

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből (1945-1949). Budapest 1989 Akadémia. 142 l. Bibliogr. 136-138. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A Békés megyei németség XX századi történetének és asszimilációjának néhány kérdése. Békési Élet 1989 1. sz. 38-51.

Zielbauer György: Észak-Magyarország németsége 1940-1950 között. Borsodi Szemle 1989 1. sz. 31-39.

Zsigmond Endre: Lesz-e még magyar 2000-ben Burgenlandban? Új Látóhatár 1989 4. sz. 557-561.

Zielbauer György: A kollektív felelősség és büntetés kérdése 1945-1948 között és a magyarországi németek kitelepítése. A Céh 1990 3. sz. 75-78.

Zielbauer György: A magyarországi németek nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép 1990 Pannon Műhely. 170 l.

Zielbauer György: A mai Csongrád megyei németség XX századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció. Demográfia 1990 3-4. sz. 282-295.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék