A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

v betű: 49 szerző


Vargha Kálmán: Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. Irodalomtörténet 1957 3. sz. 313-336.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági megújhodása. Korunk 1957 8. sz. 969-976.l.

Veress Gyula: A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk 1957 11. sz. 1476-1483.l.

Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 252-264.l.

Varga János: 1848-49 nemzetiségi problémáinak történetéhez. Történelmi Szemle 1960 2-3. sz. 325-328.l.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969 6. sz. 834-838.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970 Pécsi Szikra ny. 21.l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971 9. sz. 1281-1287.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseiről iskolarendszerünkben. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 95-110.

Vastagh Pál: Nemzetiségi jogok hazánkban. Tiszatáj 1979 12. sz. 49-52.

Varga Sándor: A Nemzetiségi Bizottság húsz éve - 20 let komisije za narodnosti. Lendva 1980 DNSZSZ. 100 l. Bibliogr. 98-100.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bukarest 1980 Kriterion. 188 l. + 1 t.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. Vázlat. Magyar Mérleg. III. A kisebbségben élő magyarság kulturális élete a II. világháború után (1945-198 Zürich 1980 HERP ny. (München) 38-50.

Varga László: Az emberi jogok Magyarországon és Erdélyben - Washington szerint. Bécsi Napló 1981 4. sz. 3.

Varsányi Péter István: Az 1848-as nemzetiségi mozgalmak ismeretlen dokumentumaiból. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 5. köt. Szeged 1981 Csongrád Megyei Levéltár. 91-101.

Veress Dániel: Magyar nyelvű hivatásos színjátszás Romániában. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 462-477.

Vígh Károly: Szlovákiai jegyzetek. - A magyar kulturális hagyományok Szlovákia közgyűjteményeiben, iskoláiban. (Pozsony, Komárom, Losonc, Stósz, Eperjes). Új Forrás 1981 4. sz. 16-31.

Vukobratovic, Bozo: Néhány kérdés a Horvát Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek alkotmányjogi és politikai helyzetére vonatkozólag. Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 3. köt. Eszék 1981 HMSZ. 7-22.

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-beli kormányzói irat viszontagságai. (Kossuth 1849. április 26-i utasítása Dragos Jánosnak a román-magyar megbékélésről.) Levéltári Közlemények 1982 1. sz. 95-110.

Varga László: A kinti és benti magyarság. Bécsi Napló 1982 4. sz.

Varsányi Péter-István: Nagykikinda és környéke 1848 tavaszán. Századok 1982 4. sz. 718-742.

Varsányi Péter István: Csernovics Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. Szerbek és magyarok a Duna mentén. (1. köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1 Bp. 1983 Akadémia. 148-152.

Vass Vilmos: Jugoszlávia. Az 1981-es népszámlálás és a magyar kisebbség. Katolikus Szemle 1983 2. sz. 177-184.

Vargyai Antal: A nemzetiségi politika Vas megyében. Állam és Igazgatás 1984 11. sz. 1014-1023.

Veiter, Theodor: Kisebbségek chartája. Bécsi Napló 1984 5. sz. 2.

Vezényi Pál: Magyarok Svájcban. Bécsi Napló 1987 1. sz. 9.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék