A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

t betű: 100 szerző


Tóth Zoltán I.: A nemzetiségi politika három éve a demokratikus Romániában. Bukarest 1948 Nemzetiségi Minisztérium 34. l.

Tóth Zoltán I: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. = Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Bp. 1952 Akadémia 249-340.

Tóth Zoltán I: A Szemere-kormány nemzetiségi politikája. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleménye. 1952 1. sz. 69-91.

Tóth Zoltán, I.: A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1900) Századok 1956 3. sz. 368-393.l.

Tóth Zoltán, I.: Balcescu Miklós élete (1819-1852). Bp. 1958 Akadémia. 243 l. Bibliogr. 214-216.l.

Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről. Századok 1958 1-4. sz. 232-244.l.

Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848). Bp. 1959 Akadémia. 111 l. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 12)

Tolnay Imre: Az erdélyi magyar katolikusok helyzete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 308-309.l.

Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válságának éveiben. Filológiai Közlöny 1962 1-2. sz. 134-146.l.

Tilkovszky Lóránt: Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964 1. sz. 87-111.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok 1965 6. sz. 1247-1258.

Tóth Zoltán, I: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Bp. 1966 Akadémia. 496 l. Tóth Zoltán műveinek bibliogr. 485-496.

Turczel Lajos: A kisebbségi helyzet kialakulásának körülményei Csehszlovákiában 1918 után. Irodalmi Szemle 1966 3. sz. 236-239.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967 MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967 Akadémia. 241 l.

Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság 1968 3. sz. 71-79.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi Szemle 1968 3. sz. 294-312.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969 Kossuth. 189 l. (Népszerű történelem.)

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970 3. sz. 369-396.

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972 5. sz. 7-19.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Tóth István: Híd a jugoszláv és a magyar nép között. szenteleky Kornél (1892-1933). Baranyai Művelődés 1974 1. sz. 159-162.

Török Sándor: A magyarok létszámának alakulása Ausztriában az első világháború óta. Integratio 1974. Bécs 1975 Europa Club. 171-185.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentősége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 247-268.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekről (1922). Baranyai Művelődés 1977 1.sz. 148-153.

Tőzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. A Csallóköztől a Bodrogközig. Bratislava 1977 Madách. 167-176.

Takács Lajos: A társadalmi-politikai alap. Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest 1978 65-82.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék