A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

s betű: 177 szerző


Szenczei László: Az erdélyi magyarság harca (1940-1944) Bp. 1946 Egyetemi ny. 42. l.

Szenczei László: A magyar-román kérdés. Történeti és politikai tanulmány. Bp. 1946 Officina. 199. l.

Szabó Imre: 1848-49 és a nemzetiségi jogok. Jogtudományi Közlöny 1848 393-396.

Sánta-Pintér J. Gyula: A kisebbségi jog: a meg nem különböztetés elve és a kisebbségvédelem antagonizmusa. Magyar Szemle (Sao Paulo) 1954 2. sz. nov.-dec. 161-171.l.

Siculus Victor: Az erdélyi magyarság élete. Katolikus Szemle 1960 4. sz. 305-308.l.

Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919). Bp. 1962 Akadémia. 67 l.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Bp. 1963 Akadémia. 152 l.

Szabédi Gyula: A romániai magyarok a statisztika tükrében. Új Látóhatár 1963 3. sz. 282-287.l.

Szeli István: Hajnóczy József és a délszlávok. Kortörténeti tanulmány. (Novi Sad) 1965 Fórum. 198. Bibliogr. 159-166.

Szász Zoltán: A magyar kormány tervei a nemzetiségi pénzintézetek állami ellenőrzésére (1901-1904). Századok 1966 1. sz. 118-137.

Sárközi Zoltán: Bráz Lajos (1827-1856). Történelmi Szemle 1967 3. sz. 343-355.

Szász Zoltán: Román diákok Budapesten 1848-1918. Budapest 1967 6. sz. 30-32.

Schlett István: Jászi Oszkár és a nemzeti kérdés. Budapest 1968 1. sz. 10-13.

Szalatnai Rezső: Gombaszög. (Sarló). Kortárs 1968 7. sz. 1140-1143.

Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István első kormányának politikájában (1904). Történelmi Szemle 1968 3. sz. 254-293.

Szirmai Károly: Vajdasági telepítések a XVIII. században. Három bácskai magyar falu eredete. Híd 1968 6. sz. 744-757.

Szücs Jenő: A nemzeti ideológia középkori historikuma. Valóság 1968 6. sz. 37-49.

Steiner Tibor - Obermayer Béla - Kozel Leóné: A nemzetiségek helyzete Komárom megyében. Új Forrás 1969 3. sz. 79-92.

Sikfői Tamás: Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921 között Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés 1970 ápr. 165-171.

Spira György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. Magyar Tudomány 1970 10. sz. 727-735.

Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Pozsony 1970 Madách. 410 l.

Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921). Bp. 1971 Akadémia. 193 l. Bibliogr. 179-185.

Szűcs Jenő: ""Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 9-71. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Sakrausky, Oskar: Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-14.

Szépfalusi István: Magyarok Bécsben, Grazban és Salzburgban. Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 17-58.

Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 131-137.

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974 Akadémia. 99 l. + 4 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 74.)

Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj 1974 54-57.

Stahl Ferenc: Az őrség jogállása. Vasi Szemle 1974 "2. sz. 218-236.; 3. sz. 390-402."

Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Szabadka-Újvidék 1974 Fórum. 27-8l.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék