A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

p betű: 59 szerző


Páll György: Mai magyar élet Erdélyben. Katolikus Szemle 1959 1. sz. 59-64.l.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló előtt. Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965 Békésmegyei ny. 43-80.

Papp János: A tótkomlósi szlovák műkedvelő színjátszás első korszaka (1904-1932). Békési Élet 1968 2. sz. 233-237.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. A nemzetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969 Fórum. 111-125.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok 1970 1. sz. 3-34.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971 3. sz. 202-210. "- Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó."

Perényi József: "A magyar "nemzeti öntudat" fejlődése a 11-13. században." Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972 Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok köréből új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972 1. sz. 73-76.

Pálinkás György: Közművelődési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élő német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. A szociológia első magyar műhelye. 1. köt. Bp. 1973 Gondolat. 481-500.

Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus. Bp. 1974 Akadémia. 307 l. (Korunk Tudománya)

Penavin Olga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban. Üzenet 1974 7-8. sz. 567-576.

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Forrás 1975 9. sz. 85-89.

Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás 1975 9. sz. 78-81.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976 Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. " Anyanyelv - "államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáró Szabadka 1976 Fórum. 159-198.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977 3.sz. 197-202.

Páskándi Géza: A nemzeti kérdés metafizikája. Részlet. Forrás 1978 3. sz. 70-81.

Péter László: Erdély és az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1978 6. sz. 511-515.

Péntek János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 286-312.

Popély Gyula: A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. Műhely 1981 3. sz. 73-80.

Pomogáts Béla: Épülő hidak. Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok 1945-1948. Tiszatáj 1982 9. sz. 45-51.

Pisztora Ferenc: Regionális jellegzetességek és tájpszichiátriai sajátosságok. Dunatáj 1983 1. sz. 48-61.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983 Akadémia. 206 l. (Irodalomtörténeti füzetek 107.) Nemzetiségi statisztika a 32-34. oldalon.

Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. 2. kiad. München 1984 Molnár ny. 135 l. (Auróra kiskönyvek 8.)

Polányi Imre: A magyarországi szlovákok nemzeti tudatát befolyásoló történeti tényezők. Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kővágó László. Bp. 1984 103-121.

Pomogáts Béla: A magyar irodalom egysége. Itt-ott 1985 2. sz. 12.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék