A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

n betű: 39 szerző


Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás és a nemzeti kérdés Kelet-Európában. Történelmi Szemle 1958 1-2. sz. 76-90.l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. Eszmék nyomában. szerk. Németh Sándor. München 1965 Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Németh László: A magyarságtudomány feladatai Németh László: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968 Magvető. 382-396.

Nagy Károly: ""Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepéről.) " Új Látóhatár 1970 3. sz. 239-247.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971 5. sz. 663-673.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973 11. sz. 1252-1258.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976 Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977 Akadémia. 385 l.

Nagy Zsuzsa, L.: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben. Történelmi Szemle 1978 3-4. sz. 441-457.

Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás. História 1980 2. sz. 31-33.

Nagy Ferdinánd: Kovászna megye - ma. A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Bukarest 1981 Kriterion. 175-183.

Niederhauser Emil: Balkáni határváltozások. História 1982 4-5. sz. 63-69.

Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában. Tiszatáj 1982 4. sz. 22-29.

Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbér rendezés előtt. Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983 Somogyi ny. 367-391. - Ua. Baranyai levéltári füzetek 45.

Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről. Kritika 1983 6. sz. 7-8.

Niederhauser Emil: A parasztság és a nemzeti kérdés a polgári forradalmakban. Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. (1. köt.) Szerk. Bona Gábor. Bp. 1983 Akadémia. 65-71.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York 1984 Püski. 159 l.

Nelde, Peter H.: A kisebbségek és a többnyelvűség. Bécsi Napló 1985 4. sz. 5.

Nagy Gyula: A nemzet és nemzetköziség gondolata a protestáns teológiában. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 58-67. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Nagy Károly: Kettős nemzeti tudat. Itt-ott 1986 2. sz. 18-25.

Nagy Zsuzsa, L: Az 1920. évi magyar békeszerződés. Társadalmi Szemle 1986 1. sz. 56-66.

Nagy Károly: A magyarságtudat őrszigetei. Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerk. Borbándi Gyula. Bern 1987 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 231-238.

Nagy Zsuzsa, L.: Ellenzéki nézetek a nemzetiségi kérdésről a Horthy-rendszerben. Társadalmi Szemle 1987 10. sz. 65-72.

Niederhauser Emil: Nemzetiségi politika Magyarországon a felszabadulás óta. Társadalmi Szemle 1987 11. sz. 62-69.

Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécs 1988 Pécsi Szikra ny. 419-434.

Nyíri Tamás: A budaörsi kitelepítésről. (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. - 300 Jahre Zusamennleben. A Bp. 1988 Tankönyvk. 172-180.

Nagy Boldizsár: Menekülők - menekültek. Külpolitika 1989 4. sz. 114.

Nagy Károly: Bibó István harmadik útja. Válasz évkönyve 1989. 1. köt. Budapest 1989 Püski. 137-147. U.a. Itt-ott 1989. 1.sz. 5-9.

Nagy Károly: Program legyen a magyarságtudat! Itt-ott 1989 4. sz. 24-27.

Németh László: Faji hibáinkról. In Uő.: Sorskérdések. Budapest 1989 Magvető-Szépirodalmi. 497-510. /Németh László munkái./

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék