A nemzetiségi irodalom válogatott
bibliográfiája 1922-1990

 

l betű: 26 szerző


Lőrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973 1. sz. 161-163.l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

Lőrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Lőrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Litván György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Nacionalizmus és progresszió a századeleji Magyarországon. Bp. 1978 Magvető. 163 l. (Gyorsuló idő)

László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. Katolikus Szemle 1979 2. sz. 139-163.

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfront. Történelmi Szemle 1982 3. sz. 458-482.

Litván György: Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. História 1982 4-5. sz. 58-59.

Lantos József: Nemzetiségi kultúrák együttélése Baranyában. Baranyai Művelődés 1985 1. sz. 65-74.

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48). Történelmi Szemle 1985 3. sz. 516-530.

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-48. Történelmi Szemle 1985 1. sz. 96-117.

Laczkó Miklós: A magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború között. Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1986 Országos Béketanács. 17-28. (Békemozgalmi kiskönyvtár 5.)

Laczkó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Bp. 1987 MTA 28 l. (Előadások a Történettudományi Intézetben 8.)

Lengyel Zsolt, K.: Jászi, Isac és a dunai kultúrszövetség. Új Látóhatár 1987 1. sz. 25-34.

Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968). Kritika 1987 9. sz. 6-9.

Lázár Guy: Magyarságtudat és nemzetiségek. Egy közvéleménykutatás tapasztalatai. Világosság 1989 11. sz. 857-864.

Lipcsey Ildikó: A román nemzetiségi politika négy évtizede. Külpolitika 1989 2. sz. 46-66.

Láng Gusztáv: Kisebbség és demokrácia. Életünk 1990 1-2. sz. 105-107.

Lapidus, Gail: Az átmenet folyamata a Szovjetunióban. Mozgó Világ 1990 12. sz. 11-15.

Lengyel László: Az ünnep vége. Magyar Napló 1990 14. sz. 6-7, 16. sz. 8-9. A kisebbségekről. 15. sz. 8-9.

Licht, Sonia: Néhány elméleti megjegyzés. Mozgó Világ 1990 12. sz. 18-19.

Lipták Béla: Látogatás Erdélyben. Itt-ott 1990 114. sz. (1. sz.) 6-11.

Liszka József: Kultúrák találkozása. Regio 1990 3. sz. 220-230.

Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-család kapcsolata (1925-1947). Regio 1990 4. sz. 170-188.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék